Home » Jaunumi, Latvija » LTKP atklātā vēstulē aicina Carnikavas novada domi pārskatīt nodevu par tūristu izmitināšanu

LTKP atklātā vēstulē aicina Carnikavas novada domi pārskatīt nodevu par tūristu izmitināšanu

Ekonomikas ministrijas izveidotā Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome (LTKP) šodien, 26.jūlijā, nosūtīja atklātu vēstuli Carnikavas domei, iebilstot pret pašvaldības lēmumu ieviest nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu.

LTKP vēstulē norāda uz biežāk piemēroto praksi, kad tūristu nodevu ievieš tur, kur tūristu plūsma ir garantēta (lielajās pilsētās un kūrortos) un nevar ietekmēt ceļotāju interesi un lēmumu par labu citam galamērķim.

Padome uzskata, ka simbolisku nodevu no piesaistītajiem tūristiem varētu iekasēt tikai pēc tam, kad pašvaldība ir veikusi nozīmīgas investīcijas tūrisma infrastruktūras labiekārtošanā un tūrisma mārketingā, sekmējot nozares attīstību. Tāpat padome norāda, ka, atbilstoši Eiropas praksei, no šīs nodevas samaksas tiek atbrīvotas noteiktas personu grupas (bērni, personas ar īpašām vajadzībām u.c.), savukārt nodevas apjoms mainās atkarībā no galamērķī pavadītā laika u.c.

LTKP uzskata, ka Carnikavas domes ieviestā nodeva nav akceptējama gan tās pieņemšanas formas, gan sava satura dēļ, un tā neveicinās tūrisma attīstību novadā. Nodeva ir voluntāra: tā tika ieviesta bez apspriešanas ar komersantiem, kas tika noteikti par tās iekasētājiem, bez tūristu plūsmas apjomu izvērtēšanas un tūristu radītās papildu slodzes uz vidi analīzes.

Domes apsvērums, ka „nodevas ieņēmumi tiks ieguldīti Carnikavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas sakārtošanā, sanitārās tīrības nodrošināšanā, tostarp piekrastes joslas uzturēšanā, kā arī tūrisma infrastruktūras attīstībā” nav pieņemams, jo bez iepriekš veiktām investīcijām tūrisma infrastruktūrā Domei nav pamata iekasēt no tūristiem maksu par tās izmantošanu.

LTKP uzsver, ka netika ņemta vērā tūrisma un izmitināšanas biznesa specifika – proti, tas, ka līgumi ar tūrisma aģentiem un operatoriem tiek slēgti jau iepriekšējā gada rudenī, iekļaujot paredzamās pakalpojumu cenas. Tādejādi, ieviešot nodevu piecu darba dienu laikā pirms aktīvās tūrisma sezonas sākuma, tika panākts, ka vismaz šī gada vasaras sezonā nodevas maksāšana izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem būs jāveic no saviem līdzekļiem. Turklāt lēmums atbrīvot pašvaldības iestādes, kas nodarbojas ar atpūtnieku un tūristu uzņemšanu par maksu, no nodevas samaksas nostāda tās nevienlīdzīgā situācijā ar privātajiem komersantiem un kropļo konkurenci.

Ņemot vērā izmitināšanas pakalpojumu sniedzēju negatīvo reakciju, kā arī to, ka lēmuma pieņemšanas gaitā netika pārdomāts, kā Dome kontrolēs komersantu iesniegto datu pareizību un citas formalitātes, LTKP vēstulē apšauba nodevas administrēšanas procesa kvalitāti, kā arī nospraustā mērķa sasniegšanas iespējamību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, LTKP aicina Carnikavas novada domi pārskatīt savu 2011.gada 25.maija lēmumu par nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu ieviešanu, pirms tam organizējot apspriešanu ar novada izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem. LTKP biedri vēstulē pauž arī gatavību iesaistīties diskusijā un sniegt savu ieguldījumu konstruktīvā lēmuma pieņemšanā.

Arī EM norāda, ka nav atbalstāma jaunas nodevas ieviešana laikā, kad tūrisma nozare tikai sāk atkopties no ekonomiskās krīzes radītajām sekām. EM, atzīstot pašvaldības tiesības ieviest savā teritorijā šāda veida normatīvos regulējumus, vienlaikus norāda, ka neatbalsta Carnikavas domes sasteigto iniciatīvu ieviest tūrisma nodevu īsi pirms aktīvās tūrisma sezonas sākuma, neņemot vērā izmitināšanas biznesa specifiku.

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress