Home » Eiropa, Jaunumi, Latvija » SOLVIT koordinācijas centru tīkls – ātrs, efektīvs Jūsu ES tiesību aizstāvis

SOLVIT koordinācijas centru tīkls – ātrs, efektīvs Jūsu ES tiesību aizstāvis

SOLVIT koordinācijas centru tīkls sniedz ātru un efektīvu palīdzību iedzīvotāju un uzņēmēju problēmu risināšanā, kas tiem rodas citu dalībvalstu valsts iestādēm nepareizi vai kļūdaini piemērojot Eiropas Savienības iekšējā tirgus tiesību normas (direktīvas, regulas u.tml.).

2010.gadā SOLVIT koordinācijas centru tīkls ir palīdzējis rast risinājumus 90% saņemtajās lietās (iepriekšējos gados tie bija vidēji 85%). SOLVIT koordinācijas centru tīkls 2010.gadā galvenokārt ir risinājis šādas ar uzņēmējdarbību saistītas lietas:

  • ES Iekšējā tirgus pieejamība produktiem,
  • nodokļu joma,
  • pakalpojumu pieejamība, uzņēmējdarbības uzsākšana,
  • profesionālās kvalifikācijas atzīšana, u.tml.

Ņemot vērā, ka uzņēmēji joprojām regulāri sastopas ar birokrātiskām prasībām, veicot pārrobežu darbību, Eiropas Komisija un ES dalībvalstis šobrīd īpašu uzmanību pievērš ES Iekšējā tirgus problēmu identificēšanai ar uzņēmējdarbību saistītās jomās. Tādejādi uzņēmēji tiek aicināti informēt Latvijas SOLVIT koordinācijas centru par problēmām, kas tiem rodas saistībā ar citu dalībvalstu valsts iestāžu nepamatotu lēmumu pieņemšanu, kas ir pretrunā ES Iekšējā tirgus noteikumiem.

Vienlaikus, Latvijas SOLVIT koordinācijas centrs aicina uzņēmējus līdz š.g. septembrim aizpildīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto anketu uzņēmējdarbības šķēršļu identificēšanai ES Iekšējā tirgū. Anketa pieejama Ekonomikas ministrijas mājas lapā (www.em.gov.lv; http://kwiksurveys.com?u=EM_aptauja).
SOLVIT koordinācijas centru tīklā risināto lietu piemēri:

SOLVIT koordinācijas centrs palīdz lauksaimniecības tehnikas pircējiem saņemt ES finansējumu

2009.gada ES finansējuma projektos tika noteikts, ka ES finansējumu ir atļauts izmantot, lai iegādātos lauksaimniecības tehniku.Lietuvas normatīvajos aktos tika paredzēts, ka šādu finansējumu ļauts saņemt tikai jaunas tehnikas iegādei (t.i. tehnikai, kas nav iepriekš reģistrēta, neatkarīgi no tā, vai šī tehnika ir vai nav lietota).Minētie noteikumi liedza saņemt ES finansējumu, iegādājoties tehniku citā dalībvalstī, vai slēdzot nomas līgumu.Pateicoties SOLVIT koordinācijas centra pūlēm, minētie ierobežojumi tika atcelti.

Risinājums tika panākts 6 mēnešu laikā

SOLVIT koordinācijas centrs palīdz saņemt valsts garantētās subsīdijas

Dānijas namīpašnieki var saņemt valsts garantētās subsīdijas 20,000 Dānijas kronu apmērā, ja ēkā nomaina veco eļļas apkures sistēmu pret jaunu siltuma sūkņu sistēmu. Vienlaikus, subsīdiju saņemšanas noteikumos tika paredzēts ierobežojums, ka subsīdijas var saņemt tikai tad, ja jauno siltuma sūkņu sistēmu uzstādījis Dānijā reģistrēts uzņēmums.SOLVIT koordinācijas centrs panāca, ka ierobežojumi tika atcelti un subsīdijas varēja saņemt arī tie namīpašnieki, kas izmantojuši citu dalībvalstu uzņēmumu pakalpojumus siltuma sūkņu uzstādīšanā.

Risinājums tika panākts 3 nedēļu laikā

SOLVIT koordinācijas centrs palīdz atļauju saņemšanā

Somijas uzņēmums vēlējās saņemt atļauju uztura bagātinātāju tirdzniecībai Čehijā.Čehijas atbildīgās iestādes liedza šādas atļaujas saņemšanu, jo saskaņā ar Čehijas normatīvajos aktos noteikto, Somijas uzņēmuma piedāvātais uztura bagātinātājs pārsniedz B vitamīna devu, un līdz ar to nevar tikt uzskatīts par uztura bagātinātāju.Pēc gadu ilgām diskusijām, Čehijas atbildīgās iestādes joprojām Somijas uzņēmuma piedāvāto uztura bagātinātāju klasificēja, kā medikamentu.Pēc SOLVIT koordinācijas centra iejaukšanās tika panākts risinājums, ka produkts var tikt tirgots kā uztura bagātinātājs, ja tas tiek atbilstoši marķēts.

Risinājums panākts 5 nedēļu laikā

Sīkāku informāciju par SOLVIT koordinācijas centru tīklu jūs varat iegūt Eiropas Komisijas mājas lapā: www.solvit.eu vai Ekonomikas ministrijas mājas lapā: www.em.gov.lv.

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress