Home » Jaunumi, Latvija » 2013.gadā Latvijas ekonomikas attīstība būs cieši saistīta ar eksporta iespējām

2013.gadā Latvijas ekonomikas attīstība būs cieši saistīta ar eksporta iespējām

2013.gadā Latvijas ekonomikas attīstība būs cieši saistīta ar eksporta iespējām, tāpēc lielā nenoteiktība par globālās ekonomikas attīstības perspektīvām un saspringtā situācija eirozonā liek piesardzīgi vērtēt Latvijas ekonomikas attīstību nākamajā gadā.

Ņemot vērā sagaidāmo vājāko ekonomikas attīstību Eiropas Savienībā, Ekonomikas ministrija prognozē, ka Latvijas ekonomikas izaugsme 2013.gadā būs mērenāka nekā pērn un IKP pieaugums varētu būt 3,7 % robežās.

Turpinot pasliktināties situācijai ārējā vidē, pieprasījums pēc Latvijas eksporta var mazināties, bet pagaidām vēl vājais iekšējais pieprasījums neļaus kompensēt ārējā pieprasījuma pieauguma tempu mazināšanos.

Straujāku privātā patēriņa kāpumu joprojām ierobežos lielās mājsaimniecību parādsaistības un arī salīdzinoši augstais bezdarba līmenis. Savukārt, kopējo investīciju dinamiku ietekmēs komercbanku piesardzīgā kreditēšanas politika, bet privātā sektora investīcijas noteiks uzņēmēju nogaidošais noskaņojums attiecībā uz nākotnes perspektīvām.

Tomēr arī 2013.gadā situācija darba tirgū turpinās uzlaboties, bet, ņemot vērā ekonomikas izaugsmes pakāpenisku palēnināšanos, darba tirgus atlabšana varētu kļūt mērenāka. Paredzams, ka 2013.gadā nodarbinātības pieaugums varētu būt nedaudz lēnāks nekā pērn – 1 līdz 2 % robežās salīdzinājumā ar 2012.gadu. Jāatzīmē, ka kopumā nodarbinātība palielināsies lēnāk nekā izaugsme, jo izaugsme, galvenokārt, balstīsies uz produktivitātes pieaugumu.

2012.gadā Latvijā bijis straujākais IKP kāpums Eiropas Savienībā

Ekonomikas ministrija Latvijas ekonomikas attīstību 2012.gadā kopumā vērtē kā sekmīgu un prognozē, ka šogad kopumā iekšzemes kopprodukts (turpmāk – IKP) būs par 5 % lielāks nekā pērn. Turklāt sagaidāms, ka Latvijā būs vērojams straujākais IKP kāpums starp visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Pēc straujas ekonomikas izaugsmes 2011.gadā, vēl 2012.gada sākumā Latvijas ekonomikas perspektīvas tika vērtētas ļoti piesardzīgi. Būtiska parādu krīzes saasināšanās eirozonā, pasaules tirdzniecības pieauguma tempu palēnināšanās, kā arī nenoteiktība par gaidāmo fiskālo konsolidāciju vairumā attīstīto valstu lika virknei starptautisko institūciju samazināt globālās ekonomikas izaugsmes prognozes 2012.gadam. Bažas par vājo izaugsmi Eiropas Savienībā piepildījās un ekonomiskā aktivitāte reģionā pērn bija vāja. Tajā pašā laikā Latvijas ekonomika bija salīdzinoši noturīga pret ārējās vides satricinājumiem un 2012.gadā saglabājās stabila ekonomikas izaugsme.

Liela loma Latvijas ekonomikas attīstībā bija eksportam – pat laikā, kad globālā izaugsme saglabājās nestabila un ārējais pieprasījums strauji neauga, Latvijas preču eksporta apjomi pieauga. Lai arī atsevišķās ES valstīs ekonomiskā situācija bija smaga, tajā pašā laikā gandrīz puse no visa Latvijas eksporta apjoma kāpuma pērn bija saistīta ar krīzes mazāk skarto ES valstu tirgiem – galvenokārt, Poliju, Dāniju, Igauniju un Lielbritāniju. Strauji eksporta apjomi auguši arī uz Neatkarīgo valstu savienības (NVS) un pārējām pasaules valstīm, kas liecina, ka uzņēmēji turpina apgūt aizvien jaunus tirgus. Jaunākie dati liecina, ka Latvijas preču un pakalpojumu eksports pērnā gada trīs ceturkšņos par 7,3 % pārsniedza 2011.gada atbilstošā perioda līmeni.

Saglabājoties eksporta iespējām, 2012.gadā strauji turpināja augt ražošanas apjomi apstrādes rūpniecībā. 2012.gada desmit mēnešos saražotās produkcijas apjomi par 10,5 % pārsniedza 2011.gada atbilstošā perioda līmeni. Lielākais ieguldījums nozares izaugsmē bija metālapstrādei un kokapstrādei. Straujš ražošanas apjomu kāpums pērn bija vērojams arī nemetālisko minerālu izstrādājumu, elektrisko un optisko, kā arī mašīnu un iekārtu ražošanā. Vājāki izaugsmes rādītāji gan bija pārtikas un vieglajā rūpniecībā, tajā pašā laikā jāatzīmē, ka nevienā no apstrādes rūpniecības nozarēm nav vērojamas tendences, kas liecinātu par ražošanas sašaurināšanos.

Ienākumu pieaugums no eksporta turpina pozitīvi ietekmēt arī iekšējo patēriņu un uz iekšējo tirgu orientētās nozares. 2012.gada trīs ceturkšņos privātais patēriņš pieaudzis par 5,7 % salīdzinājumā ar 2011.gada pirmajiem trīs ceturkšņiem. Šajā pašā laikā veikto nefinanšu investīciju apjoms palielinājies par vairāk nekā 16 %. Stabilizējies arī valdības patēriņš.

Aktivitāšu pieaugums iekšējā tirgū veicinājis arī mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma kāpumu un komercpakalpojumu nozarēs sniegto pakalpojumu pieaugumu. Pēc apjomīgas lejupslīdes krīzes laikā, situācija pakāpeniski stabilizējusies arī būvniecības nozarē. Par aktivitāšu pieaugumu liecina arī stabilais nodokļu ieņēmumu pieaugums.

Augot ekonomiskajām aktivitātēm, no krīzes radītajām sekām atkopjas arī darba tirgus. Aktuālākie dati liecina, ka 2012.gada 3.ceturksnī nodarbināto skaits bija par 3,4 % jeb 30 tūkstošiem lielāks nekā pirms gada. Apsekotais bezdarba līmenis ir sarucis no 16,3 % šī gada sākumā līdz 13,4 % trešajā ceturksnī. Gan privātajā, gan sabiedriskajā sektorā pieaug darba samaksa.

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress