Home » Jaunumi, Latvija » D.Pavļuts: Ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmei ir jāturpina reformas vairākās jomās

D.Pavļuts: Ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmei ir jāturpina reformas vairākās jomās

Pērnā gada 4.ceturksnī iekšzemes kopprodukts (IKP) bija par 5,1% lielāks nekā 2011.gada 4.ceturksnī.

Tas nozīmē, ka kopumā aizvadītajā gadā IKP ir palielinājies par 5,6%, salīdzinot ar 2011.gadu.

„2012.gadā Latvijas ekonomikas atkopšanās turpinājusies pozitīvā virzienā, ekonomiskajai aktivitātei pieaugot teju visās svarīgākajās ekonomikas nozarēs. Lai arī ārējie riski saglabājās augsti un ārējais pieprasījums kritās, Latvijas uzņēmēju aktīvais darbs deva rezultātus. Tomēr mums ir jārada nepieciešamie apstākļi ekonomikas izaugsme ilgtermiņā – gan ekonomikā kopumā, gan katra iedzīvotāja dzīves kvalitātē. Valsts finanses ir stabilizētas un budžeta deficīta mērķi ir skaidri, bet, lai uzņēmēji varētu produktīvāk un sekmīgāk strādāt, lai Latvijas salīdzinošās priekšrocības (ģeogrāfiskais novietojums, tranzīta un loģistikas tīkli, daudzveidīgā ekonomikas struktūra un elastība, darbīgie cilvēki) kļūtu par patiesām konkurētspējas priekšrocībām, nepieciešams turpināt reformas izglītības sistēmā, publiskā sektora sniegtajos pakalpojumus, valsts un pašvaldību uzņēmumu pārvaldībā, enerģētikas politikā u.c. jomās. Bez šīm reformām Nacionālās industriālās politikas īstenošana, kuras mērķis ir ekonomikas struktūras izmaiņas par labu augstāka ienesīguma preču un pakalpojumu ražošanai, būs neiespējama.Ja Latvija kā salīdzinoši maza valsts un ekonomika savā labklājībā un dzīves līmenī grib panākt citas attīstītās valstis, mums ir tikai viena iespēja – definēt savas ambīcijas, prioritātes un mērķus, lai vienprātīgi un ciešā sadarbībā rīkotos ātrāk, izlēmīgāk un paveikto iecerēto,” uzsver ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts.

Vēl 2012.gada sākumā Latvijas tautsaimniecības perspektīvas tika vērtētas ļoti piesardzīgi, jo bija bažas par lielo nenoteiktību ārējos tirgos, īpaši eirozonā. Tomēr Latvijas ekonomika bija noturīga pret ārējās vides satricinājumiem un IKP izaugsme visa 2012.gada garumā bija stabila – caurmērā par 1,3% ik ceturksni. Lai arī pēdējos divus gadus Latvijas ekonomikā ir vērojama salīdzinoši strauja izaugsme, tomēr IKP vēl ir par 12% mazāks nekā bija pirms krīzes – 2007.gadā.

Tautsaimniecības galvenais dzinulis joprojām ir eksports. 2012.gadā preču un pakalpojumu eksporta apjomi, izslēdzot cenu ietekmi, par 7,1% pārsniedza 2011.gada līmeni. Salīdzinājumā ar 2007.gadu, eksporta apjomi ir pieauguši par 18 procentiem. Saglabājoties eksporta iespējām, joprojām augsti pieauguma tempi bija apstrādes rūpniecībā ­– 2012.gadā pieaugums par 9,3%. Ražošanas apjomu kāpums nozarē nodrošināja ¼ daļu no visas tautsaimniecības izaugsmes aizvadītajā gadā.

2012.gadā turpināja palielināties arī iekšzemes pieprasījums. Investīciju apjomi pērn par 12,3% pārsniedza 2011.gada līmeni. Vienlaikus straujāku investīciju kāpumu ierobežo vājā kreditēšana un uzņēmēju nogaidošā pozīcija, ņemot vērā neskaidrību par turpmāko situācijas attīstību ārējā vidē. Privātais patēriņš aizvadītajā gadā palielinājās par 5,4%. Tajā pašā laikā ekonomiskās situācijas uzlabošanos nav vēl sajutuši visi iedzīvotāji. Darba iespējas un atalgojums aug lēnāk nekā ekonomika kopumā. 2012.gadā, salīdzinājumā ar 2011.gadu, nodarbināto skaits pieauga par 2,8%, bet reālā darba samaksa – par 1,6procentiem.

Šogad, saglabājoties vājam pieprasījumam ārējos tirgos, visticamāk Latvijas preču un pakalpojumu eksporta apjomu pieaugums būs mērenāks nekā iepriekšējos gados. Tajā pašā lakā gaidāms straujāks pieprasījuma kāpums iekšējā tirgū. Ekonomikas ministrija prognozē, ka Latvijas ekonomikas izaugsme kopumā 2013.gadā varētu būt 4% robežās.

 

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress