Home » Jaunumi, Latvija » Latvijas ārējā tirdzniecībā preču eksports pieaug straujāk nekā imports

Latvijas ārējā tirdzniecībā preču eksports pieaug straujāk nekā imports

Šogad pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo pusgadu preču eksporta apjoms faktiskajās cenās palielinājās par 233,9 milj. latu jeb par 7,5%, kamēr importa apjoms – tikai par 4,1 milj. latu jeb par 0,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati.

Tas ietekmējis arī ārējās tirdzniecības bilanci – eksporta īpatsvars kopējā ārējās tirdzniecības apjomā sasniedzis 44,7%. Salīdzinoši gadu iepriekš pirmajos sešos mēnešos tas bija 43,0 %.

Latvijas ārējā tirdzniecība ceturkšņos, faktiskajās cenās, milj. latu

Izslēdzot cenu izmaiņu ietekmi, šogad janvārī – jūnijā salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo pusgadu eksporta apjoms salīdzināmajās cenās palielinājās par 3,8%, bet importa apjoms samazinājās par 1,6%.

Latvijas ārējās tirdzniecības izmaiņas ceturkšņos faktiskajās un salīdzināmajās cenās, procentos pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

Sagrupējot preču eksportētājus un importētājus pēc to galvenā saimnieciskās darbības veida, var iegūt informāciju par to, cik daudz preču ieved vai izved konkrētai nozarei piederīgie uzņēmumi:

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam pēc NACE 2.red. klasifikācijas 2013. gada janvārī – jūnijā, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids Eksports Imports
milj. latu % no kopējā apjoma milj. latu % no kopējā apjoma
Kopā 3 373.0 100 4 168.7 100
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 67.2 2.0 19.8 0.5
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 31.4 0.9 8.2 0.2
Apstrādes rūpniecība 1 372.2 40.7 626.9 15.0
Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde 33.1 1.0 252.6 6.1
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija 20.7 0.6 18.3 0.4
Būvniecība 20.5 0.6 41.6 1.0
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts 1 264.7 37.5 2 396.7 57.5
Transports un glabāšana 108.9 3.2 73.9 1.8
Pārējie darbības veidi; bez sadalījuma pa nozarēm 454.3 13.5 730.7 17.5

2013. gada janvārī – jūnijā vislielāko preču apjomu – divas piektdaļas no eksporta kopapjoma – izveda apstrādes rūpniecības uzņēmumi. Šo uzņēmumu eksporta pieaugums salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo pusgadu bija 14,6 milj. latu jeb 1,1%.

Savukārt importā vairāk nekā pusi no visām precēm ieveda uzņēmumi, kuru galvenā pamatnodarbošanās ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Salīdzinot ar pērnā gada pirmo pusgadu, šo uzņēmumu ievesto preču apjoms palielinājās par 34,7 milj. latu jeb 1,5%.

Atbilstoši preču gala patēriņam sagrupētie ārējās tirdzniecības statistikas dati rāda, ka pirmajos sešos gada mēnešos salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo pusgadu ir strauji palielinājies tādas svarīgas nacionālo kontu sastāvdaļas kā kapitālpreces eksports – par 37,1%, bet imports samazinājies par 13,3%. Šo preču īpatsvars eksportā bija 11,1%, bet importā – 12,0%. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei.

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress