Home » Jaunumi, Latvija » Atbalstam jaunu eksporta tirgu apgūšanai klasteriem piešķir papildu 1 miljonu euro

Atbalstam jaunu eksporta tirgu apgūšanai klasteriem piešķir papildu 1 miljonu euro

exports

Ņemot vērā esošos Krievijas Federācijas importa aizliegumus un nozaru komersantu sniegto informāciju par nepieciešamo atbalstu, Ministru kabineta sēdē šā gada 27. janvārī tika atbalstīts Ekonomikas ministrijas ierosinājums piešķirt papildu 1 000 000 euro atbalstam klasteriem dažādu aktivitāšu īstenošanai jaunu noieta tirgu meklēšanai.

Tā kā Krievijas importa aizliegums būtiskāk ietekmējis pārtikas rūpniecības nozari, tai šīs programmas ietvaros papildu būs pieejami 300 000 euro; savukārt pārējām nozarēm – 100 000 euro apmērā. Tāpat palielināts maksimālais atbalsts vienam klastera sadarbības partneriem no 14 229 euro uz 25 000 euro.

Lai veicinātu jaunu noieta tirgus meklēšanu, jaunu sadarbības tīklu un partneru meklēšanu, klasteriem ir liels potenciāls un interese veikt papildu aktivitātes, lai veicinātu augstāku sadarbības partneru konkurētspēju.

Vienlaikus veiktie grozījumi Klasteru programmas nosacījumos paredz iespēju finansējuma saņēmējiem pagarināt projektu īstenošanu līdz 2015.gada 31.decembrim, kā arī pagarināt noslēguma pārskata iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 15.janvārim.

Kā zināms, Klasteru programmas ietvaros atbalstu saņem biedrības vai nodibinājumi, kas veido klasteri un apvieno komersantus, pētniecības, izglītības un citas saistītās institūcijas kopējā sadarbības tīklā, kas darbojas noteiktā reģionā vai tautsaimniecības nozarē, vai arī savstarpēji nesaistītās nozarēs. Programmas mērķis ir veicināt nozares savstarpēji nesaistītu komersantu, pētniecības, izglītības un citu institūciju sadarbību, tādejādi veicinot nozaru un komersantu konkurētspējas celšanu, eksporta apjomu palielināšanu, inovācijas un jaunu produktu veidošanos. Programmas kopējais pieejamais finansējums ir 5 607 022 euro.

Atslēgas vārdi: , , , , ,

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress