Home » Eiropa, Jaunumi, Latvija » A.Teikmanis Sopotā iestājas par Latvijas interesēm ES daudzgadu budžetā

A.Teikmanis Sopotā iestājas par Latvijas interesēm ES daudzgadu budžetā

28. un 29.jūlijā Sopotā, Polijā, Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Teikmanis piedalījās neformālajā ES lietu ministru un valsts sekretāru sanāksmē par ES daudzgadu budžetu 2014.-2020.gadam. Sanāksme bija pirmais dalībvalstu forums sākotnējām savstarpējām diskusijām un viedokļu apmaiņai, kā arī iespēja saņemt papildinošus skaidrojumus no Eiropas Komisijas par piedāvāto budžeta projektu.

Dalībvalstu diskusijās Andris Teikmanis uzsvēra, ka budžeta priekšlikuma projekts neapliecina savstarpējo solidaritāti. Andris Teikmanis akcentēja, ka Latvijai nav pieņemams priekšlikums par kohēzijas finansējuma griestu noteikšanu 2,5% apmērā no nacionālā kopienākuma, kas būtiski bremzēs tautsaimniecības iespējamo attīstību un neveicinās tuvošanos ES valstu vidējam attīstības līmenim. Šobrīd Latvija saņem kohēzijas finansējumu 3,7% apmērā no nacionālā kopienākuma.

Tāpat Andris Teikmanis diskusijā pauda Latvijas pozīciju par nepieciešamajām reformām kopējās lauksaimniecības politikas jomā. Latvijas Ārlietu ministrijas valsts sekretārs norādīja uz nepieciešamību noteikt taisnīgus tiešos maksājumus lauksaimniekiem, lai tiktu garantēti vienlīdzīgi konkurences nosacījumi Eiropas tirgū, neaizmirstot vienlaikus paredzēt arī pietiekamu finansējumu lauku attīstībai nākamā budžeta ietvarā.

Citu valstu pārstāvju teiktais sanāksmē parādīja, ka dalībvalstu starpā valda liela viedokļu atšķirība par dažādiem budžeta aspektiem un sagaidāmas grūtas, un sarežģītas tālākās sarunas.

Kā jau ziņots, Eiropas Komisija ar savu priekšlikumu ES daudzgadu budžetam nāca klajā 29.jūnijā. Ministru kabineta sēdē Latvijas sākotnējā pozīcija sarunām par ES daudzgadu budžetu 2014.-2020.gadam tika apstiprināta 26.jūlijā.

Latvija sarunās par ES daudzgadu budžetu 2014.-2020.gadam īpašu uzmanību pievērš divām svarīgām prioritātēm: pietiekami liela kohēzijas finansējuma nodrošināšanai, lai Latvija ātrāk pietuvinātos ES vidējam attīstības līmenim un radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ekonomikas izaugsmei, un infrastruktūras attīstībai, kā arī godīgu un vienlīdzīgu konkurences nosacījumu panākšanu Latvijas lauksaimniekiem kopējā Eiropas tirgū.

Plašāku informāciju par jauno ES daudzgadu budžeta projektu un Latvijas interesēm var iegūt http://www.am.gov.lv/lv/eu/daudzgadu-budzets.

 

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress