Home » Jaunumi, Latvija » Vienosies par sadarbību Latvijas ekonomisko interešu pārstavībā ārvalstīs

Vienosies par sadarbību Latvijas ekonomisko interešu pārstavībā ārvalstīs

9.augustā Ministru kabinetā ārlietu ministrs Ģirta Valdis Kristovskis un ekonomikas ministrs Artis Kampars parakstīs Saprašanās memorandu par sadarbību starp Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) un Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), pārstāvot Latvijas ekonomiskās intereses ārvalstīs. Šis memorands stiprinās pušu sadarbību un vienotu rīcību Latvijas ārejo ekonomisko interešu īstenošanā, balstoties uz uzņēmēju interesēm Latvijas ārejo ekonomisko attiecību jomā.

Šī memoranda parakstīšana apliecina valsts un nevalstisko institūciju spēju sadarboties kopēju mērķu labā, kā arī paplašina līdz šim esošo trīspusējās sadarbības formātu starp Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

Piecpusējo vienošanos no LIAA puses parakstīs aģentūras direktors Andris Ozols, no LTRK –– tās prezidents Gundars Strautmanis, no LDDK puses – tās prezidents Vitālijs Gavrilovs.

Plānotās sadarbības mērķi  ietver :

  • dialoga stiprināšanu ar uzņemējiem viņu  interešu pārstāvībā ārējās ekonomiskās diplomātijas un darbības jomā;
  • atgriezeniskās saites nodrošināšanu  uzēmēju  interešu un viedokļu apzināšanā;
  • uzēmēju  informētības veicināšanu par ārejiem tirgiem un iespējam saņemt nepieciešamo atbalstu ārejo tirgu apgūšanā;
  • ārvalstu uzņēmēju intereses veicināšanu par Latvijas eksportspējīgām precēm un pakalpojumiem, kā arī investīciju iespējām Latvijā.

Paredzēts izveidot arī darba grupu, kas apzinātu nepieciešamību un iespējas izstrādāt un uzturēt vienotu, integrētu informācijas sistēmu, kurā atrastos Latvijas uzņēmējiem noderīga, vispusīga, strukturēta un regulāri atjaunota informācija par ārejiem tirgiem, kā arī ārvalstu uzņēmējiem noderīga informācija par Latvijas biznesa vidi, investīciju projektiem, eksportspējīgam precēm un pakalpojumiem.

 

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress