Home » Jaunumi, Latvija » LIAA piedalās starptautiskā biznesa atbalsta projektā

LIAA piedalās starptautiskā biznesa atbalsta projektā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar biznesa organizācijām no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas piedalās starptautiskā biznesa atbalsta projektā „Single CBR Home Market”.

Projekta mērķis ir veicināt investīciju piesaisti Baltijas Jūras reģiona inovatīviem uzņēmumiem, sekmēt to izvēršanos starptautiskajos tirgos, veicināt biznesa inkubatoru sadarbību un pārrobežu inkubācijas pakalpojumu saņemšanu. Projekts paredz sākotnēji identificēt galvenos šķēršļus iesaistīto valstu uzņēmējdarbības vidē, sekmēt privāto investīciju veikšanu mazos un vidējos uzņēmumos, kā arī paaugstināt jauno uzņēmēju gatavību investīcijām.

Projekta ietvaros paredzēts veicināt tādu jaunu finanšu instrumentu izveidošanu, kas veicinātu jaunu uzņēmumu attīstību gan katras valsts pašas stratēģiskajās biznesa nozarēs, gan arī stimulētu uzņēmumu pārrobežu sadarbību un eksporta aktivitātes – gan reģiona ietvaros, gan ārpus tā.

Projekts tika izveidots, lai palīdzētu risināt reģiona vidējo un mazo uzņēmumu internacionalizācijas un izaugsmes problēmas. Reģionā, īpaši starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, vēl arvien pastāv būtiskas atšķirības biznesa likumdošanā, ētikā, kultūrā un nodokļu sistēmās, ir apgrūtināta piekļuve investīciju kapitālam un trūkst uzņēmumu ar starptautiskā biznesa pieredzi, kas varētu palīdzēt risināt pārrobežu izaugsmes problēmas jaunpienācējiem.

Projekts tiek finansēts no ES Reģionālā Attīstības Fonda Centrālās Baltijas jūras reģiona Interreg IVA programmas. Tā ieviešanā piedalās 9 projekta partneri no dažādām Baltijas jūras reģiona valstīm: Latvijas (LIAA, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators, Kurzemes biznesa inkubators, nodibinājums Seed Forum Latvia), Igaunijas (Tallinn Science Park TEHNOPOL, Estonian Development Fund (Arengufond), SeedForum Estonia), Somijas (Aalto Universitāte).

LIAA ir vadošais partneris Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programmas 2007.-2013.gadam projektam „Single CBR Home Market” (Home Market). Projekta norises laiks no 2011.gada augusta līdz 2013.gada 31.decembrim.

 

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress