Home » Jaunumi, Latvija » 10.janvārī LIAA uzsāks projektu pieņemšanu klasteru programmā

10.janvārī LIAA uzsāks projektu pieņemšanu klasteru programmā

2012.gada 10.janvārī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāks atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē „Klasteru programma”.

Aktivitātes mērķis ir veicināt nozares savstarpēji nesaistītu komersantu, pētniecības, izglītības un citu institūciju sadarbību, tādējādi attīstot nozaru un komersantu konkurētspējas celšanu, eksporta apjomu palielināšanu, inovācijas un jaunu produktu veidošanos.

Projekta iesniedzēji šajā aktivitātē var būt biedrības un nodibinājumi, savukārt komersanti atbalstu var saņemt, kļūstot par klastera sadarbības partneriem

Programmas ietvaros ir jāizstrādā Klastera attīstības stratēģija un atbalstāmajām darbībām ir jābūt tieši saistītām ar stratēģijā noteikto galveno uzdevumu īstenošanu.

Projektu iesniegumu pieņemšana norisināsies no 2012.gada 10.janvāra līdz 2012.gada 9.martam (ieskaitot). Kopējais aktivitātē pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 407 288.67 LVL. Maksimālais atbalsts vienam klasterim – 300 000 LVL, maksimālais atbalsts vienam sadarbības partnerim – 10 000 LVL. Atbalsts tiks sniegts ievērojot de minimis nosacījumus.

Projekta izmaksas ir attiecināmas sākot no 2012. gada 1.janvāra. Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir 3 gadi no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.788 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.3.aktivitāti „Klasteru programma””.

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA, Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Informācija par aktivitāti „Klasteru programma” ir pieejama LIAA mājas lapā sadaļā „ES fondi”. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar LIAA Klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni 67039499, klātienē – Pērses ielā 2, Rīgā (1.stāvā) vai e-pastu – jautajumi@liaa.gov.lv.

Papildus informējam, ka 2012.gada 5.janvārī plkst. 10:00 LIAA (Pērses ielā 2, Rīgā) 2.stāva zālē notiks bezmaksas seminārs “Pamatnosacījumi dalībai Klasteru programmā”. Seminārā apmeklētāji tiks informēti par klasteru programmas pamatnosacījumiem, vērtēšanas kritērijiem un projekta īstenošanas uzsākšanu.

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress