Home » Jaunumi, Latvija » Eksporta apjomi 2011. gadā ievērojami auguši

Eksporta apjomi 2011. gadā ievērojami auguši

2011.gada decembrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, Latvijas preču eksporta apjomi samazinājās par 8,2% (faktiskajās cenās). Savukārt, salīdzinot ar 2010.gada decembri, tā apjomi ir pieauguši par 13,5 procentiem.

Mēneša laikā Latvijas preču importa apjomi samazinājās par 1,8% (faktiskajās cenās), tajā pašā laikā par 1,4% pārsniedzot 2010.gada decembra līmeni.

Gan eksporta, gan importa apjomi mēneša laikā ir nedaudz samazinājušies, taču tradicionāli gada beigās vienmēr ir vērojama šāda tendence.

Kopš 2009.gada vidus preču eksporta un importa dinamika caurmērā ir līdzīga. 2011.gadā kopumā gan eksports, gan imports pieauga par 28%. Jāatzīmē, ka, salīdzinot ar pirmskrīzes periodu, preču eksporta un importa negatīvais saldo ir ievērojami sarucis. Ja 2006.gada beigās preču imports bija 2 reizes lielāks par eksportu, tad 2011.gadā – vien par 26 procentiem. Importa pārsvars pār eksportu ir skaidrojams ar pieprasījuma pieaugumu rūpniecībā pēc starppatēriņa precēm, kā arī, uzlabojoties situācijai iekšējā tirgū, aug pieprasījums pēc investīciju precēm.

Aplūkojot eksportu pa preču grupām, redzams, ka 2011.gadā lielākais devums pieaugumā bija metāliem un to izstrādājumiem, ķīmiskās rūpniecības produktiem, mašīnbūves produkcijai, kā arī lauksaimniecības un pārtikas precēm. Šo preču grupu devums kopējā eksporta pieaugumā veido aptuveni 40%.

2011.gadā strauji audzis pieprasījums pēc Latvijas precēm mūsu galvenajās tirdzniecības partnervalstīs – Lietuvā un Igaunijā, attiecīgi par 41% un 32%. Preču eksporta apjomi uz šīm valstīm 2011.gadā sastādīja 32%, kas ir līdzīgi kā eksporta apjomi uz ES-15 valstīm. Eksporta pieaugums uz Lietuvu un Igauniju nodrošināja 40% no kopējā eksporta kāpuma.

Ņemot vērā situāciju ārējos tirgos, Ekonomikas ministrija prognozē, ka eksporta pieauguma tempi šogad būs lēnāki nekā pērn.

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress