Home » Jaunumi, Latvija, NVS » LDDK attīsta lietišķo sadarbību ar Uzbekistānu un Azerbaidžānu

LDDK attīsta lietišķo sadarbību ar Uzbekistānu un Azerbaidžānu

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) vadība maijā pārstāvēja darba devēju intereses Latvijas – Uzbekistānas trešajā Latvijas – Uzbekistānas Starpvaldību komisijas (SVK) sēdē un tās ietvaros rīkotajā apaļā galda diskusijā ar uzņēmējiem. LDDK maijā tikās arī ar Azerbaidžānas Republikas Nacionālās uzņēmēju konfederāciju (ASK), lai izveidotu Latvijas – Azerbaidžānas Lietišķās sadarbības padomi (LSP).

LDDK biedri ir aicināti iesaistīties organizētā biznesa sadarbības formātos, lai sekmētu uzņēmēju kontaktus un ekonomisko attiecību attīstīšanu starp Latviju un Azerbaidžānu, Latviju un Uzbekistānu.

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs: „Nepieciešamas stiprināt divpusējās attiecības starp Latviju un valstīm, kur Latvijas biznesam ir interese attīstīties un investoriem interese investēt Latvijā. Lai to panāktu, ir jānodrošina valdības atbalsts sadarbības attīstīšanai pilsoniskās sabiedrības, jo īpaši organizētā biznesa, līmenī, lai veidotu uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un liktu pamatus sociālekonomiskajai attīstībai arī tādās valstīs, kā Uzbekistāna, Azerbaidžāna. Vienīgi sadarbībā varam atvērt vārtus jauniem tirgiem – jaunām eksporta un investīciju iespējām.”

Sadarbībā ar Uzbekistānu Latvijas darba devējus interesē eksporta attīstīšana pārtikas rūpniecības jomā (konditoreja, piena un zivju produktu izstrādājumi), ūdens filtrēšanas un ūdens apgādes tehnoloģiju jomā, farmācijas jomā un ostu pakalpojumu un dzelzceļa pārvadājumu jomā, kā arī tirdzniecības, tūrisma, zinātnes un izglītības jomā u.c.. Savukārt Uzbekijas pusi sadarbībā ar Latviju interesē galvenokārt sadarbība pārtikas rūpniecības jomā (apmierināt pieprasījumu pēc konditorejas izstrādājumiem un pieredzes apmaiņa piena produktu ražošanā) un investīcijas farmācijas jomā.

Sadarbībā ar Azerbaidžānu darba devējus interesē sadarbība tūrisma un izglītības transporta, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, banku un veselības jomā.

Sadarbībā ar Azerbaidžānu un Uzbekistānu Latvija nav vēl izmantotas visas attīstības un ekonomiskās izaugsmes iespējas gan preču, gan pakalpojumu eksporta un importa ziņā, gan investīciju ziņā. Izaicinājums Azerbaidžānai un Uzbekistānai ir turpināt darbu pie uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, padarot investīcijām un uzņēmējdarbībai pievilcīgas.

Latvijas uzdevums ir izmantot visus savā rīcībā esošos instrumentus un uzkrāto pieredzi, lai sekmētu Latvijas uzņēmējiem labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanos Azerbaidžānā un Uzbekistānā, palīdzot Latvijai attīstīt eksportu uz interesējošiem trešo valstu tirgiem. Latvijas uzdevums ir arī turpināt uzlabot uzņēmējdarbības vidi Latvijā, lai liktu noturīgus pamatus Latvijas eksportspējai un tautsaimniecības izaugsmei.

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress