Home » Jaunumi, Latvija » MK piešķir papildu finansējumu atbalstam jaunu eksporta tirgu apgūšanai

MK piešķir papildu finansējumu atbalstam jaunu eksporta tirgu apgūšanai

Ministru kabineta sēdē š.g. 4.decembrī tika nolemts palielināt pieejamo finansējumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA) un Tūrisma attīstības valsts aģentūrai (TAVA) līdz 5,5 miljoniem latu atbalstam komersantiem, pašvaldībām, biedrībām, nodibinājumiem, kooperatīvās sabiedrībām jaunu eksporta tirgu apgūšanai un tūristu piesaistīšanai.

Papildus finansējums 2,5 miljonu latu apmērā apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana” pārdalīts no apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”, kuras ietvaros ir pieejami brīvi līdzekļi, kas izveidojušies nepietiekama pieprasījuma dēļ.

Apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana” ietvaros 2011. un 2012.gadā nodrošināta komersantu un pašvaldību dalība nacionālajā stendā dažādās starptautiskās izstādēs, kas ir veicinājis Latvijas komersantu konkurētspējas kāpumu, apgūstot jaunus eksporta tirgus, kā arī sekmējis Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamību. Šogad Latvijas nacionālais stends tika organizēts tādās nozīmīgās izstādēs kā Hannover Messe, Elmia Subcontractor, CeBIT, un vēl 16 citās. Savukārt ar 2013.gadā plānotajiem nacionālajiem stendiem varat iepazīties LIAA mājas lapā: http://www.liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/eksporta-pasakumi/nacionalie-stendi/nacionalie-stendi-2013

Pēdējā gada laikā būtiski augusi komersantu interese par atbalsta saņemšanu iepriekšminēto aktivitāšu īstenošanai, tādēļ Ekonomikas ministrija rada iespēju piešķirt papildu finansējumu LIAA un TAVA, lai turpinātu sekmīgi iesākto projektu īstenošanu līdz 2015.gadam. Papildus tam 2014.gadā Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, attiecīgi TAVA, papildus savām ikdienas aktivitātēm, intensīvāk reklamēs Latviju kā tūrisma galamērķi

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.887 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana” 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”” var iepazīties MK mājaslapā.

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress