Home » Jaunumi, Latvija » Februārī samazinās metālu un to izstrādājumu eksports un imports

Februārī samazinās metālu un to izstrādājumu eksports un imports

2013. gada februārī salīdzinājumā ar šā gada janvāri preču eksporta vērtība faktiskajās cenās palielinājās par 1.9%, bet importa vērtība samazinājās par 1.6%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Februārī ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 45.5% (š.g. janvārī 44.7%), skatīt attēlu:

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj.latu Dati precizēti par 2012.gada jūliju, augustu un novembri.
Svarīgākās izmaiņas eksportā februārī, salīdzinot ar š.g. gada janvāri:
–        mehānismu,  ierīču un elektroiekārtu eksporta pieaugums veidoja 10.3 milj. latu jeb 13.7%,
–        augu valsts produktu eksports pieauga par 7.7 milj. latu jeb 25.6%,
–        pārtikas rūpniecības ražojumu eksporta pieaugums veidoja 4.1 milj. latu jeb 10.0%. 

Svarīgākās izmaiņas importā februārī, salīdzinot š.g. janvāri:
–        ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu  imports pieauga par 7.7 milj. latu jeb 12.8%,
–        apavu un galantērijas izstrādājumu imports palielinājās par 3.5 milj. latu jeb 84.3%,
–        minerālproduktu imports samazinājās par 17.5 milj. latu jeb 12.8%.

Parasto metālu un to izstrādājumu eksports februārī salīdzinājumā ar janvāri samazinājās par 9.3 milj. latu jeb 11.7% – uz Alžīriju par 4.1 milj. latu jeb 27.8% un uz Turciju par 3.6 milj. latu jeb 38.0%. Savukārt imports samazinājās par 7.7 milj. latu jeb 10.5% – no Krievijas par 3.2 milj. latu jeb 14.3%, no Nīderlandes par 1.3 milj. latu jeb 58.2%, no Somijas par 1.2 milj. latu jeb 60.2%.

Februārī nozīmīgākā Latvijas eksporta daļa – 71.0% bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm ar 13.7%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (15.7% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13.7%), Krievija (9.8%), Vācija (8.9%) un Polija (5.8%).

Savukārt nozīmīgākā Latvijas importa daļa – 74.4% bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm ar 17.7%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (17.2% no importa kopapjoma), Krievija (12.1%), Vācija (10.8%), Polija (9.5%) un Igaunija (7.4%).

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2013. gada februārī, faktiskajās cenās
tūkst. latu
% no
kop-apjoma
% (+, -) pret
2012. g. februāri
2013. g. janvāri
iepriekšējo 12 mēnešu vidējo
Pavisam
538 642
100
+9.6
+1.9
-7.4
koks, koka izstrādājumi, un kokogle
88 132
16.4
+16.7
-1.0
+2.1
elektroierīces un elektroiekārtas
57 326
10.6
+48.2
+11.9
+15.7
dzelzs un tērauds
40 849
7.6
-18.1
-18.1
-15.6
minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti
39 633
7.4
-9.4
-10.2
-16.5
mehānismi un mehāniskās ierīces
28 354
5.3
+7.1
+17.7
-8.3
graudaugu kultūras
24 175
4.5
+58.0
+35.1
+1.9
alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni
20 788
3.9
+14.5
+25.8
-23.4
sauszemes transporta līdzekļi, to daļas
18 613
3.5
-24.1
+12.2
-29.3
dzelzs vai tērauda izstrādājumi
16 785
3.1
-1.5
-1.4
-9.1

Graudaugu kultūru straujo eksporta palielināšanos 2013. gada februārī salīdzinājumā ar pērnā gada februāri visvairāk ietekmēja kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums par 9.8 milj. latu jeb par 72.4%. Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu eksports samazinājās, sarūkot automobiļu un citu mehānisko transportlīdzekļu eksportam par 8.0 milj. latu jeb par 71.7%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2013. gada februārī, faktiskajās cenās
tūkst. latu
% no
kop-apjoma
% (+, -) pret
2012. g. februāri
2013. g. janvāri
iepriekšējo 12 mēnešu vidējo
Pavisam
644 712
100
-0.6
-1.6
-12.1
minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti
115 598
17.9
-14.1
-13.2
-9.1
elektroierīces un elektroiekārtas
60 050
9.3
+29.8
+2.4
-2.3
mehānismi un mehāniskās ierīces
49 763
7.7
-14.9
-1.5
-29.8
dzelzs un tērauds
36 545
5.7
-20.4
-20.8
-12.0
sauszemes transporta līdzekļi, to daļas
33 076
5.1
-22.9
+4.2
-35.3
farmācijas produkti
30 321
4.7
+56.1
+26.2
+23.5
plastmasas un to izstrādājumi
24 246
3.8
+13.9
-0.8
-10.6
Farmācijas produktu imports februārī salīdzinājumā ar pērnā gada februāri palielinājās, pieaugot medikamentu importam par 6.8 milj. latu jeb par 42.4%. Savukārt automobiļu un citu mehānisko transportlīdzekļu importa samazinājums par 13.1 milj. latu jeb par 68.1% būtiski ietekmēja sauszemes transporta līdzekļu un to daļu kopējo importu.

 

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

Atslēgas vārdi: ,

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress