Home » Jaunumi, Latvija » Pieaug pārtikas rūpniecības ražojumu eksports un imports

Pieaug pārtikas rūpniecības ražojumu eksports un imports

2013. gada aprīlī salīdzinājumā ar šā gada martu preču eksporta vērtība faktiskajās cenās palielinājās par 5,0%, bet importa vērtība samazinājās par 0,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Aprīlī ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 44,9% (š.g. martā 43,6%), skatīt attēlu:

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu¹

 

Pārtikas rūpniecības ražojumu eksports aprīlī salīdzinājumā ar martu pieauga par 8,7 milj. latu jeb 19,6% – uz Krieviju par 5,5 milj. latu jeb 35,0%, uz Lietuvu par 1,2 milj. latu jeb 13,5%. Savukārt imports palielinājās par 5,0 milj. latu jeb 9,8% – no Dānijas par 1,9 milj. latu jeb 3,1 reizi (galvenokārt ievesti eļļas rauši no sojas un cukurs), no Spānijas par 1,7 milj. latu jeb 2,2 reizes (galvenokārt ievests vīns).

Svarīgākās izmaiņas eksportā aprīlī, salīdzinot ar šā gada gada martu:
– koka un koka izstrādājumu eksports palielinājās par 12,3 milj. latu jeb 13,1%,
– mehānismu, ierīču un elektroiekārtu eksports pieauga par 7,5 milj. latu jeb 8,1%,
– augu valsts produktu eksports samazinājās par 8,7 milj. latu jeb 30,1%,
– ķīmiskās rūpniecības ražojumu eksports samazinājās par 7,0 milj. latu jeb 16,2%.

Svarīgākās izmaiņas importā aprīlī, salīdzinot ar šā gada martu:
– mehānismu, ierīču un elektroiekārtu imports pieauga par 4,9 milj. latu jeb 3,6%,
– ķīmiskās rūpniecības ražojumu imports palielinājās par 4,4 milj. latu jeb 6,1%,
– minerālproduktu imports samazinājās par 16,1 milj. latu jeb 11,2%,
– satiksmes līdzekļu imports samazinājās par 8,1 milj. latu jeb 14,9%.

Aprīlī nozīmīgākā Latvijas eksporta daļa – 72,3% bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm ar 15,4%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16,3% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13,7%), Krievija (11,1%), Vācija (7,7%) un Zviedrija (5,5%).
Nozīmīgākā Latvijas importa daļa – 77,8% bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm ar 13,9%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (18,9% no importa kopapjoma), Krievija (10,6%), Polija (10,1%), Vācija (9,6%) un Igaunija (8,6%).

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2013. gada aprīlī, faktiskajās cenās

tūkst. latu % no 

kop-apjoma

% (+, -) pret
2012. g. aprīli 2013. g. martu iepriekšējo 12 mēnešu vidējo
Pavisam 595 467 100 +17.5 +5.0 +1.2
Koks un koka izstrādājumi,  kokogle 106 467 17.9 +19.5 +13.0 +22.4
elektroierīces un elektroiekārtas 63 803 10.7 +61.7 +8.8 +20.6
minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti 43 705 7.3 +0.5 -0.3 -6.5
dzelzs un tērauds 42 168 7.1 +11.7 +9.7 -9.1
mehānismi un mehāniskās ierīces 35 377 5.9 +26.2 +7.0 +11.9
alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni 26 911 4.5 +22.8 +39.6 -1.2
sauszemes transporta līdzekļi, to daļas 18 432 3.1 -32.3 -4.2 -27.1
dzelzs vai tērauda izstrādājumi 18 301 3.1 +15.8 -0.3 +0.7
farmācijas produkti 15 504 2.6 +7.0 -4.6 -3.9

 

Elektroierīču un elektroiekārtu straujo eksporta palielināšanos 2013. gada aprīlī salīdzinājumā ar pērnā gada aprīli visvairāk ietekmēja mobilo telefona aparātu eksporta pieaugums par 9,9 milj. latu jeb 2,7 reizes. Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu eksports samazinājās, sarūkot automobiļu un citu mehānisko transportlīdzekļu eksportam par 9,8 milj. latu jeb par 71,8%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2013. gada aprīlī, faktiskajās cenās

tūkst. latu % no 

kop-apjoma

% (+, -) pret
2012. g. aprīli 2013. g. martu iepriekšējo 12 mēnešu vidējo
Pavisam 730 895 100 +4.7 -0.5 -0.9
minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti 124 402 17.0 -3.3 -11.9 -2.2
elektroierīces un elektroiekārtas 74 674 10.2 +57.3 +9.7 +17.4
mehānismi un mehāniskās ierīces 63 978 8.8 +1.8 -2.6 -9.2
sauszemes transporta līdzekļi, to daļas 41 547 5.7 -22.7 -10.5 -17.9
plastmasas un to izstrādājumi 30 478 4.2 +15.8 +4.7 +10.3
dzelzs un tērauds 28 417 3.9 -38.4 -4.8 -28.6
farmācijas produkti 25 020 3.4 +8.0 -9.0 -2.1

 

Elektroierīču un elektroiekārtu imports aprīlī salīdzinājumā ar pērnā gada aprīli palielinājās, pieaugot mobilo telefona aparātu importam par 11,4 milj. latu jeb 2,9 reizes. Savukārt dzelzs atkritumu un lūžņu importa samazinājums par 16,7 milj. latu jeb par 78,9% būtiski ietekmēja dzelzs un tērauda kopējo importu.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

 

¹Dati precizēti par 2012. gada aprīli, maiju, jūniju, jūliju, novembri, decembri un 2013. gada janvāri.

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress