Home » Jaunumi, Latvija » Šogad četros mēnešos eksports palielinājies par 10,4%

Šogad četros mēnešos eksports palielinājies par 10,4%

2013.gada aprīlī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, eksports pieauga par 5%. Mēneša laikā ir pieauguši visu eksporta preču grupu apjomi, izņemot ķīmiskās rūpniecības preces.

Lielākais devums eksporta pieaugumā bija koksnes un tās izstrādājumu eksportam. Tāpat ievērojami pieauga mašīnbūves produkcijas eksporta apjomi. Salīdzinājumam pagājušā gada aprīlī mēneša laikā eksporta apjomi samazinājās.

Preču importa apjomi mēneša laikā samazinājās par 0,5% (2012.gada aprīlī preču imports mēneša laikā saruka par 3,8%). Importa pieaugums daļēji skaidrojams ar pagājušā mēneša augsto līmeni. Importa apjomu izmaiņas negatīvi ietekmēja galvenokārt satiksmes līdzekļu un minerālo produktu importa apjomu samazināšanās.

Kopumā 2013.gada janvārī-aprīlī eksporta apjomi ir pieauguši par 10,4%. Uz lielāko Latvijas eksporta tirgu – ES valstīm, šajā laika posmā eksports pieauga par 9,5%, bet uz NVS valstīm – nedaudz mērenāk – par 7,3%. Uz pārējām valstīm eksporta apjomi turpina augt samērā strauji (par 17,6%). Turpretim preču imports 2013. gada 4 mēnešos ir audzis krietni mērenāk – par 3,1%.

Turpmākā gada laikā sagaidāms, ka eksporta apjomu kāpums būs mērenāks, salīdzinot ar pieauguma rādītājiem 2012.gadā. Eksporta izaugsme būs cieši saistīta ar ražotāju konkurētspēju un izaugsmi galvenajās tirdzniecības partnervalstīs.

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress