Home » Jaunumi, Krievija » Latvijas un Krievijas muitas vadītāji vienojas par sadarbību muitas kontroles jomā

Latvijas un Krievijas muitas vadītāji vienojas par sadarbību muitas kontroles jomā

28.10._l

2014.gada 23.oktobrī notika Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes vadības darba vizīte Krievijas Federācijas Federālajā muitas dienestā. Tās laikā VID ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā, Muitas pārvaldes direktors Tālis Kravalis un Krievijas Federācijas Federālā muitas dienesta vadītājs Andrejs Beļjaņinovs parakstīja vienošanās par sadarbību muitas kontroles jomā un operatīvu informācijas apmaiņu gadījumos, kad uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas izveidojas kāda iepriekš neparedzama situācija, kas varētu negatīvi ietekmēt transportlīdzekļu robežšķērsošanas un preču pārvietošanas procesu, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Tikšanās laikā abas puses atzīmēja līdzšinējo efektīvo sadarbību starp Latvijas Republikas un Krievijas federācijas  muitas dienestiem un uzsvēra, ka panāktās vienošanās par datu, kas iegūti skenēšanas iekārtu izmantošanas rezultātā, un datu, kas raksturo pāri Latvijas – Krievijas valsts robežai pārvietoto preču un transporta līdzekļu muitas kontroles rezultātus, apmaiņu veicinās muitas kontroles pasākumu efektīvu īstenošanu uz Latvijas – Krievijas valsts robežas.

Abu valstu muitas administrāciju vadītāji atzina, ka sadarbības uzlabošana, nodrošinot savstarpēju operatīvu informācijas apmaiņu par nestandarta vai ārkārtas situāciju, kas ietekmē muitas kontroles punkta caurlaides spēju, izveidošanos uz robežas un darbībām to novēršanai, sekmēs transportlīdzekļu robežšķērsošanas un preču pārvietošanas procesu. Divpusējās sadarbības dokumenti paredz kārtību, kādā rīkojas abu valstu muitas dienestu amatpersonas, lai paātrinātu muitas kontroles pasākumus uz robežas un veicinātu abu dienestu sadarbību muitas kontroles punktu līmenī.

Latvijas un Krievijas muitas dienestu vadītāji pārrunāja jautājumus saistībā ar muitas kontroles punktu uz Latvijas – Krievijas valsts robežas modernizācijas procesa abpusēju saskaņošanu; abu valstu muitas dienestu sadarbības plāna noslēgšanu ar mērķi mazināt transportlīdzekļu rindas muitas kontroles punktos uz Latvijas – Krievijas valsts robežas pirmssvētku un pēcsvētku laikā (no 25.11.2014. līdz 01.02.2015.); pilotprojekta „Vienotais zaļais koridors” fiziskām personām, kuru bagāžā nav deklarējamo preču,  ieviešanu muitas kontroles punktā „Grebņeva – Ubiļinka”; divpusēju informācijas apmaiņu par atklātajiem muitas noteikumu pārkāpumiem, kas ir saistīti ar preču un transportlīdzekļu pārvietošanu pāri Latvijas – Krievijas valsts robežai; tranzīta procedūras noformēšanu no 2014.gada 1.decembra, kad Krievijas muitas dienests plāno atteikties no TIR karnešu kā garantijas izmantošanas, un apsprieda iespējamos pasākumus atpakaļ atgriezto kravu skaita samazināšanai.

Uz Latvijas un Krievijas robežas darbojas trīs autoceļu muitas kontroles punkti – Grebņevā, Terehovā un Vientuļos, un trīs dzelzceļa muitas kontroles punkti – Indrā, Kārsavā un Zilupē.

 

 

Atslēgas vārdi: , ,

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress