Home » Jaunumi, Latvija » Elīna Egle kļūst par Valsts prezidenta padomnieci

Elīna Egle kļūst par Valsts prezidenta padomnieci

Š.g. 27.jūlijā Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk – LDDK) padomē skatīts Elīnas Egles lūgums atbrīvot viņu no ģenerāldirektores amata pienākumu pildīšanas pēc vairāk kā septiņiem aktīviem darba gadiem. E.Egle pieņēma Valsts prezidenta uzaicinājumu kļūt par Valsts prezidenta padomnieci ekonomikas, uzņēmējdarbības un nodarbinātības jautājumos. Ņemot vērā aktuālos notikumus politiskajā un ekonomiskajā dzīvē, E.Egle uzsāks jauno darba pienākumu pildīšanu jau 1.augustā.
E.Egle: ‘’Valsts prezidents kā nozīmīgāko politisko uzstādījumu pauda nepieciešamību galveno uzmanību veltīt valsts ekonomiskās attīstības veicināšanai. Šis uzstādījums atbilst manai pārliecībai un uzkrātā pieredze vadot lielāko biznesa organizāciju valstī ļaus man sniegt ieguldījumu apstiprinot valsts budžetu 2012.gadam un nodokļu politiku, apkarojot ēnu ekonomiku, piesaistot investīcijas, veicinot nodarbinātību, stiprināt organizētās pilsoniskās sabiedrības lomu sociāli – ekonomiskos procesos. Esmu vienojusies ar Valsts prezidentu strādāt pie minētajām prioritātēm jaunā kapacitātē. Vēlos sagatavot priekšlikumus jaunas Stratēģiskās analīzes komisijas izveidei, kas sniedzot kvalitatīvu ideju pienesumu prezidentam un sabiedrībai, koncentrētos uz Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030, Nacionālo reformu programmas Eiropas Savienības 2020 ietvaros, Nacionālā attīstības plānu un Latvijai nozīmīgiem attīstības projektiem.

Kopš 2004.gada, kad sāku pildīt LDDK ģenerāldirektores pienākumus, nācies strādāt straujas izaugsmes apstākļos iekļaujoties Eiropas Savienībā, bija jārod risinājumi finanšu ekonomiskās krīzes pārvarēšanā. Nācās kristalizēt biedru labāko pieredzi, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, rosinātu pārmaiņas un radītu uz rezultātu orientētas iniciatīvas, izmantotu jaunas iespējas ikvienā organizētajai biznesa sabiedrībai nozīmīgā sabiedriskās dzīves jomā. Vienlaicīgi bija jānodrošina LDDK izaugsme. Šajā laikā LDDK biedru un piesaistīto speciālistu skaits ir četrkāršojies, izveidots reģionāls un starptautisks pārstāvniecību tīkls, bet apgrozījums pieaudzis turpat desmit reizes. Kā liecina LDDK biedru portāls www.lobijs.lv, vairāk kā puse LDDK ierosinājumu politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos nu jau tiek ņemti vērā.’’

E.Egle: ‘’Esmu pateicīga Latvijas uzņēmējiem par atbalstu, jo tikai pateicoties biznesa līderiem, viņu stratēģiskai domāšanai varēju veidot LDDK par organizāciju ar kuru varam lepoties. Savukārt sadarbības partneri – valsts, pašvaldību iestādēs un biedrībās snieguši man unikālu pieredzi sociālā dialoga veidošanā un interešu aizstāvībā. Varu tikai vēlreiz apliecināt, ka esmu gandarīta par LDDK paveikto un izveidoto komandu. Esmu pārliecināta, ka LDDK spēs arvien spēcīgāk ietekmēt valstī notiekošos sociāli-ekonomiskos procesus, sociālo dialogu un stiprināt organizēto pilsonisko sabiedrību. LDDK pakalpojumiem likti stabili pamati, pilnā sparā īstenojas ilgtermiņa ESF projekti reģionālā sociālā dialoga, izglītības un nodarbinātības jomās. Attīstās Korporatīvās sociālās atbildības, Mazo un vidējo uzņēmumu, Enerģētikas un vides, kā arī Uzņēmēju un zinātnieku sadarbības platformas, nostiprinās sadarbības padomes ar Latvijas ekonomikai nozīmīgām partnervalstīm.

Turpmāk vēlos dalīties savās zināšanās un profesionāli iesaistītes lēmumu pieņemšanas procesā valstī sniedzot atbalstu Valsts prezidentam. Savā darbā atbalstīšu uzņēmību un radošumu, stratēģisku un atbildīgu rīcību, lai veicinātu Latvijas biznesa un tautsaimniecības atjaunošanu, kas ir pamats darba vietām un iedzīvotāju labklājībai.’’

LDDK prezidents V.Gavrilovs: ‘’LDDK padomes vārdā vēlos pateikties E.Eglei par pašaizliedzīgo un ilggadējo darbu LDDK biedru un Latvijas tautsaimniecības interešu pārstāvībā un aizstāvībā. E.Egles vadībā LDDK piedzīvoja stabilu izaugsmi, nostiprināja savu vietu un ietekmi ekonomiskajās un sociālajās norisēs kā reģionos, tā nacionālā un starptautiskā līmenī.

LDDK padome šodien nolēma par jauno ģenerāldirektori ārkārtas LDDK biedru sapulcē š.g. 29.augustā virzīt Līgu Meņģelsoni. Ģenerāldirektora pienākumus līdz jaunās ģenerāldirektores apstiprināšanai pildīs ģenerāldirektores vietnieks ar ilggadēju pieredzi LDDK – Eduards Filippovs.

L.Meņģelsones kandidatūra tika apstiprināta, jo tā atbilda LDDK izvirzītajām prasībām. L.Meņģelsone, strādājot privātajā un nevalstiskajā sektorā, apliecinājusi savu labo reputāciju, līderismu un komunikācijas prasmes. Viņai ir pieredze vadošā amatā, nevalstiskā un privātā sektora darbā. L.Meņģelsone vadījusi tādus masu medijus kā ziņu aģentūra ‘’BNS-Latvija’’, a/s ‘’Diena’’ žurnālu izdevniecību un laikrakstu ‘’Telegraf’’, kā arī strādājusi tranzītbiznesā ‘’Noord Natie” terminālā u.c. Viņa apliecināja izpratni par publisko pārvaldi, sabiedrības vadību un sociālo dialogu. Viņai ir augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, pārliecinošas valodas un IKT prasmes.’’

Ņemot vērā ilggadēju darbību Eiropas un starptautiskā līmeņa organizācijās, E.Egle sniegs brīvprātīgu atbalstu LDDK starptautiskajos jautājumos un pildīs pienākumus Starptautiskās darba devēju organizācijas valdē. Nepieciešamības gadījumā E.Egle sniegs atbalstu jaunam LDDK ģenerāldirektoram ar LDDK attīstību saistītos jautājumos.

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress