Home » Jaunumi, Latvija » Latvijas Garantiju aģentūra izsniedz šogad lielāko eksporta garantiju

Latvijas Garantiju aģentūra izsniedz šogad lielāko eksporta garantiju

Latvijas Garantiju aģentūra (LGA) ir noslēgusi eksporta garantijas līgumu ar uzņēmumu “Larmet”, kas ražo kokapstrādes iekārtas, tostarp darbgaldus un rūpniecisko gateru zāģus. Garantija izsniegta uzņēmuma eksporta piegādēm pircējam Baltkrievijā par summu 278 487 eiro apmērā, kas šogad ir lielākā vienam uzņēmumam izsniegtā eksporta kredīta garantija.

“Larmet jau ilgāku laiku eksportē savu produkciju uz Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas tirgiem, taču, ņemot vērā mainīgos ekonomiskos apstākļus Baltkrievijā, Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts ir ļoti noderīgs, lai saglabātu stabilu piegāžu apjomu uz mums tik svarīgo reģionu,” saka Armands Cinis, SIA Larmet valdes priekšsēdētājs.

“Larmet ir industriālas produkcijas ražotājs, kura lielāko daļu ieņēmumu veido lieli kokapstrādes nozares klientu pasūtījumi. Šādos apstākļos uzņēmumam ir īpaši svarīgi nodrošināties pret klientu maksātnespējas risku, jo pat viena klienta kavēšanās ar maksājumiem var būtiski ietekmēt uzņēmuma darbu. Domāju, ka Larmet veiksmīgā pieredze gan eksportā, gan eksporta garantiju izmantošanā ir labs piemērs arī citiem Latvijas industriālās produkcijas ražotājiem,” saka Ivars Golsts, LGA direktors.

Izsniedzot eksporta kredīta garantiju, LGA uzņemas saistības atlīdzināt eksportētājam (vai eksportētāju finansējošai bankai vai faktoringa sabiedrībai) zaudējumus, kas rodas, ja iestājas kāds no komerciālajiem vai politiskajiem riskiem un ārvalstu pircējs neveic atlikto maksājumu par piegādātajām precēm un/vai pakalpojumiem eksporta līgumā noteiktajā atliktā maksājuma termiņā.

Garantijas var segt līdz pat 90% no atliktā maksājuma apjoma, bet maksimālais garantijas limits vienam debitoram var būt līdz 1 miljonam eiro. Garantijas sedz gan komerciālos, gan politiskos riskus, ar kuriem varētu saskarties Latvijas eksportētājs.

Eksporta kredīta garantijas Latvijā jau izmantojuši vairāki desmiti eksportējošo uzņēmumu, piemēram, Knauf, SAF Tehnika, Bolderaja Ltd, Jeld – Wen Latvija, Attirance, Lauma Fabrics, Cido grupa un citi.

Garantijas būtiskākā loma ir eksporta veicināšanā uz valstīm, kuras ieņem svarīgu lomu Latvijas kopējā eksporta struktūrā vai ir ar lielu potenciālu, tomēr vienlaikus ietver augstus pircēja un politiskos riskus. 42% no izsniegto garantiju limita ir darījumiem uz Krieviju, 12% – uz Baltkrieviju, 13% – uz Nigēriju, 10% – uz Kazahstānu, bet pārējie garantiju darījumi attiecas uz mazākiem Latvijas eksporta tirgiem. Uz šī gada pirmā ceturkšņa beigām Latvijas eksportētāju veiktās piegādes ar eksporta garantijas segumu ir sasniegušas 14,63 miljonus latu.

 

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress