Home » Jaunumi, Latvija » Apstiprina jaunas atbalsta programmas mikro un mazajiem uzņēmējiem

Apstiprina jaunas atbalsta programmas mikro un mazajiem uzņēmējiem

11.oktobra Ministru kabineta sēdē, tika apstiprinātas vairākas Eiropas Savienības struktūrfondu programmas uzņēmējdarbības atbalstam, no kurām divas ir vērstas tieši uz mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības atbalstu.

Mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem būs pieejams 2 000 000 latu ERAF līdzfinansējums jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programmas ietvaros. Viena projekta ERAF līdzfinansējums būs pieejams 60% apmērā un tā maksimālais apmērs paredzēts 10 000 latu. Programmas ietvaros atbalsts tiks sniegts rūpnieciskajiem pētījumiem, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei, rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai izgudrojumiem, dizainparaugiem un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijai, jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas pakalpojumiem. Līdz ar to komersantiem būs iespēja investēt līdzekļus pētniecībā un attīstībā, inovāciju un jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādē, kas stimulēs mikro, mazo un vidējo komersantu sadarbību ar zinātniskajām institūcijām.

Detalizētāka informācija par EM sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.2.4.apakšaktivitāti “Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma”” pieejama MK interneta mājas lapā šeit.

Savukārt ES struktūrfondu programmas „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros mikro un mazajiem komersantiem būs pieejams Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 1 121 374 latu apmērā. Trešās atlases kārtas mērķis ir sekmēt tieši mikro un mazo komersantu produktivitāti un darba efektivitāti, paaugstinot to darbinieku kvalifikāciju un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, tādejādi nodrošinot komersanta konkurētspēju un veicinot tautsaimniecības attīstību. Projekta īstenošanai pieejamais maksimālais ESF līdzfinansējuma apmērs no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām ir 80%.

Detalizētāka informācija par EM sagatavoto noteikumu projektu “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” projektu iesniegumu atlases trešo un turpmākajām kārtām” pieejama Ministru kabineta interneta mājas lapā šeit

Tāpat, šodien tika apstiprināta Klasteru programma, kuras ietvaros uz ERAF līdzfinansējumu varēs pretendēt biedrības vai nodibinājumi, kas veido klasteri un apvieno komersantus, pētniecības, izglītības un citas saistītās institūcijas kopējā sadarbības tīklā, kas darbojas noteiktā reģionā vai tautsaimniecības nozarē, vai arī savstarpēji nesaistītās nozarēs. Šīs aktivitātes mērķis ir veicināt nozares savstarpēji nesaistītu komersantu, pētniecības, izglītības un citu institūciju sadarbību, tādejādi veicinot nozaru un komersantu konkurētspējas celšanu, eksporta apjomu palielināšanu, inovācijas un jaunu produktu veidošanos. Programmas ietvaros kopējais pieejamais ERAF līdzfinansējums ir 3 407 288,67 lati.

Detalizētāka informācija par EM sagatavoto noteikumu projektu “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.3. aktivitāti “Klasteru programma”” pieejama Ministru kabineta interneta mājas lapā šeit.

Šīs dienas MK sēdē tika apstiprināta arī jauna ES struktūrfondu programma, kuras ietvaros tiks sniegts atbalsts atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanai komercsabiedrībām, kas ražo siltumenerģiju nolūkā patērēt to pašu vai lokālās siltumapgādes vajadzībām. Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, veicinot siltumenerģijas, kas ražota, izmantojot AER, izmantošanu industriālajā ražošanā. Programmas ietvaros pieejams ES Kohēzijas fonda finansējums ir 13 007 742 latu. Projekta ietvaros finansējums tiks piešķirts siltumenerģijas ražošanas iekārtām ar uzstādīto jaudu, kas ir lielāka par 3 MW. Projektu īstenošanas rezultātā, modernizējot vai mainot  ražošanu un produktus, tiks paaugstināta autonomo ražotāju konkurētspēja un industriālā kapacitāte.
Detalizētāka informācija par EM sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.2.apakšaktivitāti “Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”” pieejama Ministru kabineta interneta mājas lapā šeit

 

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress