Home » Jaunumi, Latvija, Pasākumi, Semināri » Aicinām uz bezmaksas semināru „REACH ES direktīva, ķīmisko vielu klasifikācija”

Aicinām uz bezmaksas semināru „REACH ES direktīva, ķīmisko vielu klasifikācija”

LIAA sadarbībā ar Eiropas Komisiju (Eiropas Biznesa atbalsta tīklu – EEN), Eiropas Ķimikāliju aģentūru un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru rīko bezmaksas semināru
„REACH ES direktīva, ķīmisko vielu klasifikācija”

Semināra norises laiks: 2011. gada 29. novembris
Semināra norises vieta: LIAA 2. stāva konferenču zāle, Pērses iela 2, Rīga

Semināra mērķis ir informēt dažādu rūpniecības nozaru pārstāvjus (ķīmisko vielu ražotājus, importētājus un pakārtotus lietotājus) par aktualitātēm, kas saistītas ar REACH regulas un klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas regulas ieviešanas termiņiem un līdz ar to izrietošajiem pienākumiem.

REACH (saīsinājumā no angļu valodas – Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) ir Eiropas Savienības regula, kurā paredzētas prasības ķīmisko vielu ražotājiem, importētājiem un pakārtotiem lietotājiem sistemātiski novērtēt un pārvaldīt riskus, kurus ķīmiskās vielas var radīt veselībai un videi. Regulai ir paredzēts rīcības plāns no 2007. gada 1. jūnija līdz 2018.g. 31. maijam.

Ķīmisko vielu piegādes ķēdes dalībnieku pienākums ir nodrošināt un sekot līdzi, lai tirgū piedāvātās vielas būtu reģistrētas un klasificētas atbilstoši regulas 1272/2008 (par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu) prasībām.

Semināra lektori:
Inese Pužule – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas ķīmiķe
Sophia van der Made – Eiropas Ķimikāliju aģentūra (European Chemicals Agency), Somija, IUCLID 5 eksperte

Semināra darba valoda: latviešu un angļu

Semināra programma

Aicinām piedalīties: uzņēmumus, kas ražo, importē vai lieto ķīmiskās vielas un maisījumus.

Pieteikties dalībai seminārā var līdz 2011. gada 27. novembrim aizpildot elektronisko pieteikuma anketu šeit

 

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress