Home » Jaunumi, Latvija » Sniedz vērtējumu par Imigrācijas likuma normu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību

Sniedz vērtējumu par Imigrācijas likuma normu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību

LR_MK

Otrdien, 23.septembrī, Ministru kabinets pieņēma zināšanai Iekšlietu ministrijas sagatavoto ziņojumu par Imigrācijas likumā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem uz šā gada 30 jūniju, informē Iekšlietu ministrija.

Iekšlietu ministrijas ziņojumā aplūkota termiņuzturēšanās atļauju (TUA) piešķiršanas dinamika, ar termiņuzturēšanās atļaujām saistīto ārvalstu investīciju loma kopējā ārvalstu investīciju ieplūdē, kā arī ārvalstu investoru sadalījums pēc valstiskās piederības. 

Detalizēti analizēts katrs no termiņuzturēšanās atļauju saņemšanas veidiem – investīcijas nekustamajos īpašumos, finanšu investīcijas kredītiestādē un ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā. Ziņojumā sniegts attiecīgo Imigrācijas likuma normu ietekmes izvērtējums uz tautsaimniecību, finanšu sektoru, valsts budžetu un sabiedrību.

No 2010.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 30.jūnijam investīciju programmas ietvaros Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) ir saņēmusi 12 427 personu iesniegumus TUA pieprasīšanai, šajā laika posmā izsniegtas 11 754 TUA. No visiem pieņemtajiem lēmumiem 94,7% ir bijuši pozitīvi lēmumi.

Attiecīgās Imigrācijas normas ir aktivizējušas ārvalstu investīciju plūsmas uz Latviju. No kopumā programmas ietvaros ieguldītajiem līdzekļiem no 2010.gada 1.jūlija līdz 2014. 30.jūnijam 82,4% jeb 837,5 milj. euro ir saistīti ar darījumiem Latvijas nekustamā īpašuma tirgū.

Analizējot ārzemnieku iegādāto nekustamo īpašumu atrašanās vietu, jāsecina, ka saglabājas arī iepriekšējos gados novērotā tendence, ka galvenokārt īpašums atrodas Rīgā, Jūrmalā un tajā Rīgas plānošanas reģiona teritorijā, kas izvietota tuvāk Rīgai un Jūrmalai. Vismazāk īpašumu iegādāts Latgales un Kurzemes reģionos.

Pēc kopējā apjoma otrie lielākie ieguldījumi, kas uzrādīti TUA saņemšanai, ir ieguldījumi kredītiestāžu pakārtotajās saistībās – 12,4% jeb 126,6 milj. euro no visiem ieguldījumiem. Savukārt attiecinātie ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā veido tikai 5,2% jeb 52,9 milj. euro no kopējām veiktajām investīcijām attiecīgajā periodā.

Kopumā TUA ir pieprasījuši 41 valsts pilsoņi. Attiecīgās Imigrācijas normas galvenokārt ir piesaistījušas investorus no bijušajām Padomju Savienības republikām, 90% no visām TUA ir pieprasījuši šo valstu investori. Ārpus bijušās Padomju Savienības teritorijas lielākā investoru interese ir no Ķīnas (925 TUA pieprasījumu), Izraēlas (50) un ASV (44). Sākot no 2013.gada, straujš TUA pieprasījumu pieaugums vērojams no Ķīnas valsts piederīgo puses. Ja 2010.-2012. gadā kopā tika saņemti 136 TUA pieteikumi, tad 2013.gadā un 2014.gada pirmajā pusgadā kopā 789 pieteikumi, tādējādi Ķīnai kļūstot par otro nozīmīgāko investoru izcelsmes valsti pēc Krievijas.

2010.gada 1.jūlijā stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kas cita starpā paredz iespēju ārvalstniekiem saņemt termiņuzturēšanās atļauju, ja tie iegādājušies Latvijā nekustamo īpašumu noteiktā vērtībā, veikuši noguldījumu banku subordinētajā kapitālā vai ieguldījuši līdzekļus kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanā.

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress