Home » Eiropa, Jaunumi » Briselē aktualizē ES Iekšējās drošības stratēģiju

Briselē aktualizē ES Iekšējās drošības stratēģiju

photo_min(1)

29.septembrī, Briselē, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis piedalījās Itālijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē un Eiropas Komisijas organizētajā augsta līmeņa konferencē „Aizsargājot sabiedrību un pilsoņu tiesības – Iekšējās drošības stratēģijas aktualizēšana”. Konferences mērķis bija pārskatīt Eiropas Savienības Iekšējās drošības stratēģiju un pārrunāt aktuālos izaicinājumus., informē Iekšlietu minsitrija.

Konferencē nākamās ES Padomes prezidentūras pārstāvis iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis kā vienus no aktuālākajiem izaicinājumiem iekšējās drošības jomā akcentēja terorisma draudus un pieaugošo kiberdrošības nozīmi.

Runājot par izaicinājumiem cīņā ar kibernoziedzību, ministrs uzsvēra, ka „svarīgi nākotnē stiprināt gan praktisko un tiesisko sadarbību starp tiesībsargājošām iestādēm, gan arī abpusēju sadarbību ar privāto sektoru.”

Konferences diskusijās plaša uzmanība tika veltīta izaicinājumiem, ko rada kibernoziedzība, terorisms un organizētās noziedzības iefiltrēšanās mēģinājumi ekonomikā. Tika uzsvērts, ka šajās jomās ES sasniegusi daudz un ir izveidots labs pamats gan likumdošanas, gan praktiskā darba līmenī. Līdz ar to nākotnē svarīgi pievērst uzmanību iegūtās pieredzes sistemātiskai īstenošanai praksē, kā arī pielāgošanai atbilstoši pastāvošiem draudiem.

Konferences dalībnieki apliecināja, ka 2010.gadā apstiprinātās Iekšējās drošības stratēģijā ietvertie izaicinājumi un stratēģiskās prioritātes ir aktuālas un šobrīd svarīgi aktualizēt pasākumus to īstenošanai. Nākotnes galvenie izaicinājumi ir novērst draudus un aizsargāt ES pilsoņus. Šajā procesā īpaša loma ir informācijas apmaiņas stiprināšanai, starptautiskajai sadarbībai, kā arī inovatīvu tehnoloģisko sasniegumu izmantošanai.

Diskusijās par izaicinājumiem iekšējās drošības nodrošināšanā īpaša uzmanība tika veltīta tam, kā nodrošināt, lai pasākumi iekšējās drošības nodrošināšanā atbilstu pamattiesībām.

ES Iekšējās drošības stratēģija tika apstiprināta 2010.gada martā. Tā ieskicē galvenos ES izaicinājumus iekšējās drošības jomā, kā arī prioritātes un pasākumus šo izaicinājumu sasniegšanai. Stratēģijas ieviešanas procesā kā pieci prioritārie virzieni rīcībai ir izcelti: starptautisku noziedzības tīklu izjaukšana; terorisma novēršana un radikalizācijas apkarošana; drošības paaugstināšana kibertelpā; drošības stiprināšana, uzlabojot robežu pārvaldību; ES spējas stiprināšana pārvaldīt krīzes un katastrofas.

Saskaņā ar Eiropadomes 2014.gada jūnijā apstiprinātajām stratēģiskajām vadlīnijām ES tieslietu un iekšlietu jomā Eiropas Parlaments un ES Padome tika aicināti izvērtēt esošo Iekšējās drošības stratēģiju un apstiprināt aktualizētu tās versiju līdz 2015.gada vidum.

Atslēgas vārdi: , , ,

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress