Home » Eiropa, Jaunumi » TTE padomes sēdē spriež par vienotas dzelzceļa telpas izveidi Eiropā

TTE padomes sēdē spriež par vienotas dzelzceļa telpas izveidi Eiropā

o-TONGUE-RIVER-RAILROAD-facebook

Trešdien, 3.decembrī, Beļģijas galvaspilsētā Briselē notika Eiropas Savienības (ES) Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru Padomes sanāksme.

Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas (TTE) Padomes sēdē tika apstiprināti Padomes Secinājumi, kas atkārtoti apliecina stratēģijas „Eiropa 2020” nozīmi, un saistībā ar tās gaidāmo pārskatīšanu rosina Eiropas Komisiju atzīt efektīvu transporta infrastruktūras tīklu kā galveno izaugsmes un nodarbinātības veicināšanas virzītājspēku.

Tāpat Padomes sēdē vienojās par lēmumu ļaut ES dalībvalstīm parakstīt un/vai ratificēt Starptautisko konvcenciju par zvejas kuģu apkalpes, sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem, un līdz ar to kļūt par šīs konvencijas dalībvalstīm.

Savukārt, lai uzlabotu Eiropas aviācijas sistēmas konkurētspēju, salīdzinot ar citiem līdzīgiem reģioniem, Padome vienojās par priekšlikumu Regulai par Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošanu, apvienojot četras pašlaik spēkā esošās regulas un novēršot normu dublēšanos. Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošana veicinās aviācijas drošumu un mazinās nozares ietekmi uz vidi.

Padomes dalībnieki tika iepazīstināti ar progresa ziņojumu par grozījumiem Direktīvai par vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidi, attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību. Grozījumu mērķis ir pastiprināt infrastruktūras pārvaldītāju neatkarību. Tie paredz vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidi, kā arī nosacījumus piekļuves tiesību limitēšanai un saikni starp komerciālo un sabiedrisko pakalpojumu saistībām. Tāpat Padomes dalībniekus iepazīstināja ar progresa ziņojumu par grozījumiem Regulai attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu, kuru mērķis ir veicināt konkurenci uz iekšzemes dzelzceļa tirgiem, lai nodrošinātu lielāku publiskā finansējuma izmantošanu sabiedriskā transporta pakalpojumiem un uzlabotu šo pakalpojumu kvalitāti.

Šie priekšlikumi ir daļa no Ceturtās dzelzceļa paketes politiskā pīlāra, un to mērķis ir novērst atlikušos šķēršļus vienotas Eiropas Dzelzceļa telpas izveidei. Ceturtās dzelzceļa pakotnes sekmīga virzība ir būtisks priekšnoteikums Eiropas vienotas dzelzceļa telpas izveidē, tādēļ tā ir definēta kā viena no Latvijas Prezidentūras ES Padomē prioritātēm transporta jomā.

Latvijas delegācijas vadītāji sanāksmē bija satiksmes ministrs Anrijs Matīss un Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš. Ministrs iepazīstināja TTE padomes dalībniekus ar Latvijas Prezidentūras ES Padomē darba prioritātēm transporta jomā.

Atslēgas vārdi: , , ,

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress