Home » Jaunumi, Latvija » Rūpniecības uzņēmumiem pārejai uz “zaļu” ražošanu atvēl 38,3 miljonus eiro

Rūpniecības uzņēmumiem pārejai uz “zaļu” ražošanu atvēl 38,3 miljonus eiro

Apstrādes rūpniecības uzņēmumiem energoefektivitātes veicināšanas pasākumiem būs pieejami 38,3 miljoni eiro, paredz šodien valdībā pieņemtais rīkojuma projekts par pasākumu «Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunīgajiem energoresursiem (AER) apstrādes rūpniecības nozarē».

Ekonomikas ministrija (EM) norāda, ka apstrādes rūpniecības nozarē nepieciešami energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Tāpēc EM piedāvāja veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē.

Šī mērķa īstenošanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 38 300 036 eiro, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 32 555 030 eiro un privātais finansējums – vismaz 5 745 006 eiro apmērā. Ja programmas atlases gaitā netiks izmantots viss pieejamais finansējums, tiks vērtēta iespēja izsludināt otro kārtu, izmantojot arī pieejamo snieguma rezervi.

Finansējumu varēs saņemt Latvijā reģistrēti mazie, vidējie vai lielie komersanti, kuru pamatdarbības nozare ir apstrādes rūpniecība, izņemot tabakas izstrādājumu ražošana.

Vienam projekta iesniegumam minimāli pieejamais publiskā finansējuma apmērs būs 50 000 eiro un maksimālais – 600 000 eiro. Tādējādi maksimāli vienam projektam pieļaujamais attiecināmo izmaksu apmērs ir 2 000 000 eiro. Visiem finansējuma saņēmējiem tiks piemērota vienāda 30% atbalsta intensitāte no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Atbalsts programmas laikā tiks sniegts granta veidā. Pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumus, kuru kopsumma nepārsniedz 30% no projektam piešķirtā publiskā finansējuma. Avansu varēs izmaksāt vairākos maksājumos.

Programmas laikā finansējums tiks piešķirts ēku energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanai, energoefektivitātes paaugstināšanai esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei, ēkas inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei, ieguldījumiem AER avotu izmantošanai, projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un projekta vadības un uzraudzības nodrošināšanai.

Foto: Hans Splinter/ https://www.flickr.com/photos/archeon/ https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Atslēgas vārdi: ,

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress