Latvijas Eksportpadome

Latvijas Eksportpadome ir organizācija, kas veidota ar mērķi sniegt uzņēmumiem atbalstu Latvijā ražotu preču eksportēšanai, nodrošinot konsultācijas uzņēmumiem eksporta uzsākšanai, veicinot palīdzību valstiskā līmenī un garantējot uzņēmumiem nepieciešamo informāciju un savstarpējas sadarbības iespējas ārzemju tirgus izpētē, kā arī veidojot Latvijas ražotāju tēlu ārvalstīs.

Mērķi:
Veicināt Latvijas uzņēmumu produkcijas eksporta iespējas ārvalstīs;Latvijas uzņēmumu nodrošināšana ar informāciju par mārketinga komunikācijas iespējām, lai paplašinātu produkcijas noieta tirgu ārvalstīs;Nodrošināt komunikācijas tīklu klientu un potenciālo sadarbības partneru meklēšanai ārvalstīs.

Latvijas Eksportpadomes darbību iespējams iedalīt divos virzienos:

1)Publicitātes veicināšana:
Latvijas Eksportpadomes (LEP) galvenie mērķi ir katra uzņēmuma – LEP biedra – tēla veidošana ārvalstīs, kā arī visas valsts tēla spodrināšana. Lai to realizētu LEP piedāvā plašas publicitātes veicināšanas aktivitātes ārvalstu presē ar dažādu pakalpojumu starpniecību. Ārvalstu tirgos Latvijas uzņēmumi tiek demonstrēti kā moderni un sadarbībai atvērti ražotāji, kas piedāvā kvalitatīvus, ērti pieejamus produktus. Informācija tiek izplatīta ar digitālo albumu, katalogu, kā arī preses informācijas (relīžu) starpniecību. Informācija tiek izplatīta uzņēmumam nepieciešamajos tirgos, izmantojot konkrētajā reģionā aktuālos informācijas kanālus.

2)Tirgus izpēte eksporta veicināšanai:
Latvijas Eksportpadome veic ārvalstu tirgus izpēti dažādos reģionos un produktu grupās, piedāvājot uzņēmumiem izstrādāt darbības stratēģijas, kā arī eksporta piedāvājumus, pamatojoties uz mērķa tirgus iezīmēm. Papildus tam LEP nodrošina uzņēmumiem atbalstu sadarbības partneru meklēšanai ārvalstīs un dokumentācijas sagatavošanai, kas nepieciešama, lai piedalītos eksporta atbalsta projektos. Lai nodrošinātu veiksmīgu komunikāciju un sadarbības veidošanu ar ārvalstu partneriem, uzņēmumi, kas ir LEP biedri var rēķināties ar atbalstu viesu uzņemšanā, semināru un tikšanos organizēšanā, kā arī komunikācijā ar dažādu valstu un kultūru pārstāvjiem.LEP uzņēmumiem sniedz arī konsultācijas dažādos ar eksporta uzsākšanu un eksporta tirgus paplašināšanu saistītos jautājumos, to starpā, juridiskās un mārketinga konsultācijas un atbalstu dalībai starptautiskajās izstādēs.

 

Kontakti:

Latvijas Eksportpadome
Tālrunis: 22358201
E-pasts: info@eksportpadome.lv
Twitter: @eksportpadome
Twitter: @LatviaExport

© 2011 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress