Par Eksports.lv

Eksports.lv ir portāls, kurā vienkopus atrodama visa aktuālākā informācija par Latvijas uzņēmumu eksporta iespējām, sākot no eksporta tirgu raksturojumu, valdības lēmumiem un tikšanās reizēm starptautiskas sadarbības veidošanā un beidzot ar konkrētu uzņēmumu veiksmes un pieredzes stāstiem, komentāriem, atsauksmēm.

Portāls ir vietne, kur uzņēmumam smelties informāciju, saņemt padomus, gūt iedvesmu un pamudinājumu, kā arī diskutēt par eksporta jautājumiem un iespējām. Tas būs noderīgs dažādu jomu uzņēmumiem, kas savu produkciju jau eksportē, tikai tagad sāk to piedāvāt ārvalstu tirgos, vai par to tikai domā.

© Visas autortiesības pieder publikāciju autoriem.
Par portāla saturu atbild “Latvijas Žurnālistikas centrs”, reģ. nr. 40008244310
Tālrunis: 26901441 / e-pasts saziņai: info@lzc.lv / www.lzc.lv
Reklāmas izvietošanas iespējas skatiet: www.nmg.lv
Tālrunis: 26838384 / e-pasts saziņai: nmg@nmg.lv

© 2011 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress