Home » Jaunumi, Latvija » LDDK apbalvo labākos ārvalsta dienesta pārstāvjus

LDDK apbalvo labākos ārvalsta dienesta pārstāvjus

Šā gada 21.decembrī Latvijas vēstnieku ikgadējās sanāksmes laikā Ārlietu ministrijā, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) pasniedza atzinības rakstus četriem Latvijas pārstāvjiem ārzemēs par atbalstu uzņēmējiem ekonomiskās sadarbības veicināšanā.

LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone: „LDDK vēlas izteikt pateicību Ārlietu ministrijai par līdzšinējo sadarbību, veidojot stratēģiskas partnerības ar darba devēju organizācijām un LDDK, lai veicinātu Latvijas uzņēmēju ārējo ekonomisko interešu aizstāvību. Latvijas darba devēji augsti novērtē Latvijas vēstniecību spēju sniegt atbalstu un arī turpmāk būs atvērta jautājumiem un sadarbības piedāvājumiem, gatava sniegt palīdzību un informāciju mūsu vēstniecībām.”

LDDK biedri tika aicināti izteikt savu vērtējumu par tiem Latvijas pārstāvjiem, kas snieguši vislielāko ieguldījumu Latvijas ārējo ekonomisko interešu pārstāvēšanā, stiprinājuši valsts institūciju sadarbību ar Latvijas uzņēmumiem un veicinājuši ārējo ekonomisko sadarbību, kā arī sekmējuši Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju ES un starptautiskajos tirgos.

LDDK biedru vērtējums liecina, ka ārējās ekonomiskās intereses tiek saistītas ne tikai ar ES tirgiem, bet arī ar NVS valstīm, visvairāk ar Krievijas Federāciju. Galvenā Latvijas eksporta prece uz Krieviju ir pārtika un rūpniecības preces. Tas nozīmē, ka ir pieprasījums un arī piedāvājums, proti, konkurence eksportētāju vidū šajā jomā ir liela. Krievijā ir iespējams atrast arī jaunas eksporta nišas, piemēram, tehnoloģiju inovācijās. LDDK pēdējo divu gadu laikā ir bijusi iniciators apvienoto ekonomisko sadarbības padomju veidošanai ar vairākām NVS valstu darba devēju organizācijām, tai skaitā no Krievijas Federācijas.

2011. gadā atzinības rakstus par uzņēmējdarbības veicināšanu un starpvalstu ekonomiskās sadarbības stiprināšanu ieguva:

  • Einars Semanis, Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotam vēstniekam Polijas Republikā par lietišķu un korektu palīdzību, atbalstot tirdzniecības misijas un veicinot starptautiskos sakarus.
  • Edgars Skuja, Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Krievijas Federācijā par atbalstu Latvijas komercbanku pārstāvniecību darbībai.
  • Uldis Simsons, Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā Konsulārās nodaļas vadītājs, padomnieks par atsaucību, atbalstu uzņēmējiem un investīciju piesaisti Latvijai.
  • Larisa Ivolgina, Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā transporta atašejs par atsaucību un atbalstu uzņēmējiem.

LDDK novēl arī turpmāk saglabāt pozitīvu attieksmi, nezaudēt radošu pieeju un rast neizsmeļamu izturību Latvijas interešu aizstāvībai ārvalstīs.

Latvijas Darba devēju konfederācija

 

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress