Home » Jaunumi, Latvija, Pasākumi » Vienosies par pasākumiem Andrejsalas un Eksportostas teritoriju sakārtošanai

Vienosies par pasākumiem Andrejsalas un Eksportostas teritoriju sakārtošanai

Lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” noteikto mērķu sasniegšanu, Rīgas Brīvostas valde uzdevusi Rīgas Brīvostas pārvaldei sadarbībā ar Rīgas domi un iesaistītajām stividorkompānijām vienoties par nepieciešamo darbību kopumu un koordinētu plānu, lai esošās uzņēmumu teritorijas Andrejsalā un Eksportostas rajonā savlaicīgi tiktu atbrīvotas no oglēm un citām putošajām beramkravām, un to apstrāde 2019. gada sākumā pilnībā tiktu nodrošināta jaunizbūvētajos terminālos Krievu salā.

“Rīgas Brīvosta pauž stingru nostāju – atkāpju no Krievu salas projekta realizācijas termiņiem nebūs. No 2019. gada 1. janvāra neviena ogļu tonna vairs netiks apstrādāta pilsētas centrā”, uzsver Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks. “Līdzfinansējums no Kohēzijas fonda tika apstiprināts ar konkrētu mērķi – uzlabot vides kvalitāti Rīgas centrā, vienlaikus nodrošinot iespēju izveidot jaunus termināļus citā ostas teritorijā”, viņš turpina, uzsverot, ka no nākamā gada visas ogļu kravu pārkraušanas operācijas tiks pārceltas uz 21. gadsimta prasībām un starptautiskajiem vides standartiem atbilstošu, jaunizbūvētu ostas infrastruktūru Krievu salā.

Krievu salas projekts tika uzsākts 2010. gadā. 2015. gada nogalē ekspluatācijā tika nodota projekta pamatinfrastruktūra – četras universālas piestātnes ar kopējo garumu 1,2 km un 15,5 m dziļumu pie piestātnēm, kā arī visi nepieciešamie transporta pievedceļi un inženiertehniskās komunikācijas līdz ostas teritorijai.

Šobrīd aktīvi norit projekta 2.posma darbi – top papildus kravu uzglabāšanas laukumi, tiek paplašinātas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un palielinātas elektroenerģijas pieslēgumu jaudas. Vienlaikus norit darbs pie 23 metru augsta vēju aizturoša, tā saucamā, putekļu žoga, kas beramkravu pārkraušanā tiek pielietots daudzviet pasaulē, tostarp ASV un Kanādā, tehniskā projekta izstrādes, jau drīzumā plānojot uzsākt tā būvniecību. Papildus tiek izbūvētas arī automātisko vagonu apgāšanas sistēmu tehnoloģijas, kas nodrošinās ne vien ātrāku kravu apstrādi, bet arī neļaus ogļu kravu izbēršanas rezultātā radušajiem putekļiem nokļūt un izplatīties apkārtējā vidē.

“Pateicoties jauniem, mūsdienīgiem tehnoloģiskiem risinājumiem – automātiskām vagonu pazemes apgāšanas stacijām, beramkravu konveijera līnijām, ogļu laistīšanai un vēja žogam, Krievu salā būs iespējams nodrošināt efektīvu un videi saudzīgu beramkravu uzglabāšanu un pārkraušanu”, pārliecināts Rīgas Brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Saskaņā ar apstiprināto darbu plānu visa termināļu darbībai nepieciešamās infrastruktūras izveide Krievu salā tiks pabeigta līdz šā gada rudenim, un ar 2019.gada 1.janvāri Krievu salas termināļos ir jāuzsāk beramkravu pārkraušana, tā attiecīgi sasniedzot projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” kopējos mērķus – novērst ostas aktivitāšu izraisīto ietekmi uz vidi Rīgas centrā, kā arī nodrošināt ostas konkurētspējas saglabāšanu Baltijas jūras reģionā, pārceļot ostas termināļus uz Krievu salu.

Foto: Jonathan De keyzer/ https://www.flickr.com/photos/dkeyjon/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress