Home » Jaunumi, Latvija » Kosmētikas ražotāju “Dzintars” pasludina par maksātnespējīgu

Kosmētikas ražotāju “Dzintars” pasludina par maksātnespējīgu

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa otrdien, 12. novembrī, pasludināja kosmētikas ražotāju AS “Dzintars” par maksātnespējīgu. Par maksātnespējas procesa administratoru iecelts Jānis Ozoliņš.

Maksātnespējas process ierosināts pamatojoties uz maksātnespējas administratora Mareka Dika pieteikumu, vienlaikus izbeidzot tiesiskās aizsardzības procesu, jo konstatēts, ka AS “Dzintars” ilgāk nekā 30 dienas nepildīja ar kreditoriem saskaņoto tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu 2019. gada 25. aprīļa redakcijā un tiesai netika iesniegti kreditoru vairākuma akceptēti un saskaņoti plāna grozījumi. Līdz ar to tiesa konstatēja Maksātnespējas likuma 57. panta pirmās daļas 8. punktā paredzēto maksātnespējas procesa pazīmi un atzina, ka ir pamats pasludināt AS “Dzintars” juridiskās personas maksātnespējas procesu.

Jāatzīmē, ka konkrētajā lietā nozīmīgākais kreditors bija Valsts ieņēmumu dienests, no kura 2019. gada 11. oktobra lēmuma izriet, ka nodokļu administrācija vairs nepiekrita AS “Dzintars” izstrādātajiem un Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajiem tiesiskās aizsardzības procesa plāna grozījumiem 2019. gada 20. septembra redakcijā.

Minētā lēmuma pieņemšanas pamatā bija vairāki apsvērumi, tostarp: pirmkārt, AS “Dzintars” nebija pilnībā veikusi kārtējo nodokļu maksājumus – nepieciešamo 1 764 574,50 euro vietā kārtējos nodokļus nomaksāti 273 239,60 euro, līdz ar to palielinājies kārtējo nodokļu maksājumu parāds un tā apmērs uz lietas izskatīšanas brīdi ir 2 591 118,78 euro; otrkārt, palielinājies arī AS “Dzintars” kopējais nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parāds – uz Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma pieņemšanas dienu tas ir 6 815 743,17 euro, lai gan sākotnēji nodokļu administrācijai apstiprinot tiesiskās aizsardzības pasākumu plānu nodokļu parāds bija 3 457 067,03 euro; treškārt, lai arī tika vairākkārt lūgts, AS “Dzintars” nav iesniedzis sadarbības līgumus, paredzēto nekustamā īpašuma pārdošanas līguma projektu vai citus dokumentus, kas dotu pamatotu pārliecināties par sabiedrības spēju pildīt tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna maksājumus. Vienlaikus konstatēts, ka sabiedrība nav izpildījusi vairākas normatīvo aktu prasības – nebija iesniegusi peļņas vai zaudējumu aprēķinu ar paskaidrojumiem par katru posteni, kā arī nebija iesniegusi gada pārskatu par 2018. gadu, kas sniegtu patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli, darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu.

Līdz pat sprieduma pieņemšanas dienai tiesā netika iesniegti pierādījumi, ka AS “Dzintars” būtu nokārtojusi savas saistības pret kreditoriem. Arī pamatotus iebildumus par administratora pieteikumu tiesa nav saņēmusi.

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress