Home » Eiropa, Jaunumi » Kozlovskis: ārvalstu kaujinieku problēma prasa aktīvu rīcību

Kozlovskis: ārvalstu kaujinieku problēma prasa aktīvu rīcību

photo_min(1)
9. oktobrī Luksemburgā Latvijas iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis kopā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm vienojās paātrināt Pasažieru datu reģistra izveidi, lai ar tā palīdzību laicīgi identificētu potenciāli radikalizētus ārvalstu kaujiniekus, novērstu organizēto noziedzību un terorismu. Ministri vienojās par stratēģiskas pieejas attīstīšanu migrācijas plūsmas pārvaldībai, kā arī uzklausīja atbildīgo dienestu informāciju par paveikto migrācijas plūsmas kontroles uzlabošanā, informē Iekšlietu ministrija.

Luksemburgā iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis vada Latvijas delegāciju Eiropas Savienības (ES) Iekšlietu un tieslietu padomes sanāksmē, lai diskutētu par iekšlietu politikas jautājumiem.

Padomes sēdes ietvaros ministriem bija padziļināta diskusija par ārvalstu kaujiniekiem, kā to augustā noteica Eiropadome. Diskusijas mērķis bija sniegt politiskas norādes tālākai virzībai divos jautājumos – pasažieru datu reģistrēšana un robežkontroles mehānismi uz Šengenas ārējās robežas. Ministri arī vienojās par nepieciešamo rīcību, lai paātrinātu jau spēkā esošo pasākumu ieviešanu praksē.

„Kvalitatīva ES pasažieru datu reģistra izveide nākotnē ļautu efektīvāk cīnīties ar ārvalstu kaujinieku fenomenu. Pasažieru datu reģistrs ir arī nozīmīgs elements cīņai ar terorismu un organizēto noziedzību”, norādīja ministrs R. Kozlovskis, atbalstot nepieciešamību ātrāk virzīties uz priekšu ar vajadzīgā tiesiskā regulējuma izveidi. Ministrs aicināja efektīvākai esošo tiesisko instrumentu izmantošanai praksē padarīt tos vienveidīgus, strukturētus un samērīgus ar pastāvošajiem izaicinājumiem. Domājot par nākamajiem soļiem, iekšlietu ministrs uzsvēra, ka „svarīgi ir arī preventīvi analizēt citu reģionu un citu radikalizācijas virzienu iespējamo negatīvo ietekmi.”

Otrs jautājums, kuram ES ministri veltīja pastiprinātu uzmanību, ir migrācija. Ministri diskutēja par stratēģiskas pieejas attīstīšanu migrācijas plūsmu pārvaldībai, lai nākotnē laicīgi paredzētu migrācijas plūsmas un ar to radītos izaicinājumus. Ministri vienojās, ka jānodrošina iecerēto pasākumu savlaicīga ieviešana, īpašu uzmanību veltot sadarbības stiprināšanai ar trešajām valstīm, kā arī FRONTEX spēju attīstīšanai.

Atbildīgās institūcijas informēja ministrus, ka tiek uzsākta Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) operācija „TRITON”, kuras uzdevums ir stiprināt robežas uzraudzību Vidusjūrā, ņemot vērā aizvien pieaugošo migrācijas plūsmu. Operācija sāks savu darbību līdz šī gada beigām.

Diskutējot par sadarbību organizētās noziedzības apkarošanas jomā, ministri tika arī informēti par Eiropola operāciju „Arhimēds”, kas norisinājās ES ietvaros no 15. līdz 23. septembrim. Operācijas ietvaros, piedaloties arī Latvijas tiesību sargājošām iestādēm, tika aizturētas 1146 personas, konfiscēti 600 kg kokaīna, 200 kg heroīna un 1,8 tonnas marihuānas, kā arī no cilvēku kontrabandistiem izglābti 200 cilvēki, tajā skaitā 30 bērni. Ministri vienojās, ka jāturpina izvērtēt gan šīs operācijas rezultātus, gan veidus, kā nākotnē stiprināt sadarbību cīņā ar organizēto noziedzību.

Iekšlietu ministram Padomes sanāksmes ietvaros bija arī divpusējas sarunas ar Lielbritānijas un Francijas ministriem par Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm iekšlietu jomā.

Atslēgas vārdi: , , ,

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress