Home » Jaunumi, Latvija » Pusgadā VID pēc atbalsta vērsušies divi Krievijas embargo skartie uzņēmumi

Pusgadā VID pēc atbalsta vērsušies divi Krievijas embargo skartie uzņēmumi

Šī gada pirmajā pusgadā ar lūgumu piemērot nodokļu atbalsta pasākumus Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ir vērsušies divi Krievijas embargo skarti nodokļu maksātāji, sacīja VID Sabiedrisko attiecību daļā.

No abiem šiem uzņēmumiem kopumā saņemti seši iesniegumi. Abi šie uzņēmumi nodarbojas ar jaukto lauksaimniecību – augkopību un lopkopību.

Pērn VID ir saņemti 23 iesniegumi no septiņiem nodokļu maksātājiem, kuri kā iemeslu nodokļu sadalīšanai termiņos min Krievijas noteikto embargo pārtikas produktu importam.

Pērn VID vērsās viens gaļas un mājputnu gaļas produktu ražotājs, gaļas pārstrādātājs un konservētājs, divi piena pārstrādātāji un siera ražotāji, viens pētījumu un eksperimentālo izstāžu veicējs biotehnoloģijā, viens uzņēmums, kas veic transporta palīgdarbības, viens piena lopkopības uzņēmums un viens jauktas lauksaimniecības (augkopība un lopkopība) uzņēmums.

Laikā no 2015.gada janvāra līdz 2016.gada 8.jūlijam, pamatojoties uz šiem uzņēmēju iesniegumiem, VID ir sagatavojis 21 pozitīvu lēmumu, divus pozitīvus lēmumus precizētajiem iesniegumiem un vienu negatīvu lēmumu. Pieci uzņēmēju iesniegumi ir atsaukti.

Papildus VID informēja, ka 2015.gadā saņemts viens iesniegums par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) avansa maksājumu pārskatīšanu sakarā ar Krievijas piemēroto preču embargo. 2016.gadā nav saņemti iesniegumi par UIN avansa maksājumu pārskatīšanu saistībā ar Krievijas piemēroto preču embargo.

VID atgādina, ka uzņēmumiem, kurus tieši skāruši Krievijas noteiktie importa ierobežojumi, kā arī uzņēmumiem, kurus Krievijas embargo skāris pastarpināti, ir pieejams valsts atbalsts nodokļu saistību izpildes jomā.

Uzņēmumiem, kuriem nodokļu maksājumu termiņa kavējumi ir radušies saistībā ar Krievijas noteikto ierobežojumu Eiropas Savienības produkcijas importam, ir iespēja ar motivētu rakstveida iesniegumu vērsties VID un sadalīt, un atlikt uz laiku līdz pieciem gadiem samaksu par nokavētajiem nodokļu maksājumiem.

Uzņēmumam ir jāvēršas VID ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās un ir jāizpildās vismaz vienam no šādiem kritērijiem: nodokļu maksātāja tādu eksporta darījumu īpatsvars uz Krieviju, kas pakļauti Krievijas noteiktajam ierobežojumam, ir lielāks par 10% no kopējā realizācijas apjoma; nodokļu maksātāja darbība ir saistīta ar Krievijas noteiktajam ierobežojumam pakļauto preču eksportu, ražošanu, pārvadāšanu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu sniegšanu šādām preču piegādēm vismaz 10% apmērā no kopējā realizācijas, pārvadājumu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu apjoma, ja sankciju ietekmē tiek lauzti piegādes, pakalpojuma, pārvadājumu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu līgumi vai samazināta preces vai pakalpojuma iepirkuma (piegādes) vai pārvadājuma cena, vai samazinājies attiecīgo pakalpojumu apjoms.

Pozitīva lēmuma gadījumā VID rakstveidā vienosies ar nodokļu maksātāju par parāda samaksas grafiku, ņemot vērā šādus faktorus: vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļus regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumu samaksas termiņus; vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam nav konstatēti pārkāpumi.

Minētos atbalsta pasākumus nosaka 2014.gada 18.septembrī Saeimas pieņemtie grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām», kas stājās spēkā jau 2014.gada 1.oktobrī.

Nodokļu maksātāju ērtībai VID ir izstrādājis informatīvos materiālus – «Informatīvais materiāls par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu piemērošanas kārtību» un «Informatīvais materiāls par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu piemērošanas kārtību, ja termiņa nokavējums radies saistībā ar Krievijas noteikto ierobežojumu Eiropas Savienības produkcijas importam», kas palīdzēs nodokļa maksātājiem risināt jautājumus, kas saistīti ar atbalsta pasākumiem nodokļu saistību izpildes jomā.

Foto: Kārlis Dambrāns/ https://www.flickr.com/photos/janitors/ https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Atslēgas vārdi: ,

Komentēt


© 2016 Eksports.lv · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress